Savjet ministara: Lani prijavljeno 34.409 ilegalnih migranata, skoro polovina iz Avganistana

8
Foto: stasa.kosarac/Instagram

U prošloj godini prijavljeno je 34.409 nezakonitih migranata, što predstavlja povećanje od 25,45 odsto u odnosu na godinu ranije, od kojih je 14.442 bilo iz Avganistana, navodi se u informaciji Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za prošlu godinu koja je usvojena na današnjoj sjednici Savjeta ministara.

Informacija će biti dostavljena Predsjedništvu BiH, Predstavničkom domu i Zajedničkoj komisiji za obranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH, sopšteno je iz Savjeta ministara.

Prema ovoj informaciji, strancima u BiH odobrena su 5.984 privremena boravka u prošloj godini, od čega najveći broj po osnovi rada 1.897 ili 32 odsto, spajanja porodica 1.389 ili 23 odsto, obrazovanja 1.356 ili 23 odsto, a produženo je 7.497 privremenih boravaka, pri čemu 37 odsto po osnovi spajanja porodica. Odobrena su i 474 stalna boravka.

Granična policija BiH je u nezakonitom prelasku granice ili pokušaju otkrila 13.643 lica.

Sa teritorija Srbije i Crne Gore otkriveno je 6.110 lica, među kojima je njih 5.193 odvraćeno u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, dok su na izlasku iz BiH u prošloj godini otkrivene 7.553 lica.

Za nezakonit prelazak granice migranti pretežno koriste područja van graničnih prelaza, dok je na prelazima otkriveno 50 pokušaja prelaska skrivanjem oko 440 migranata, uglavnom u tovarnom prostoru teretnih vozila.

Za posljednjih šest godina preko teritorija BiH prešlo je više od 142.000 migranata, a u prošloj godini u nezakonitim migracijama evidentirana su 122 različita državljanstva.

Na današnjoj sjednici usvojen je i izvještaj o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu, koji je pripremilo Koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika 10 institucija i policijskih agencija iz cijele BiH.

Izvještaj daje pregled ostvarenog napretka u sprovođenju aktivnosti u područjima usklađivanja zakonodavstva BiH sa evropskim pravnim okvirom, razvoja i uspostavljanja novih informacijskih sistema na području graničnih provjera, kao i preduzetih mjera za bolji nadzor granice, suzbijanje prekograničnog kriminala, međunarodne zaštite i postupanja prema ranjivim kategorijama.

U BiH se, između ostalog, radilo na jačanju međuagencijske saradnje, a sprovođene su i aktivnosti za intenziviranje saradnje sa susjednim državama, te Fronteksom, kao i na uspostavljanju koordinacionog centra za razmjenu informacija (NCC – EUROSUR).

Donacija vozila za potrebe doma zdravlja u Čajniču

Domu zdravlja „Vaso Pelagić“ u Čajniču biće doniran automobil „folksvagen kedi“ kao podrška zdravstvenim radnicima u pružanju medicinske pomoći stanovništvu i migrantima na području ove opštine, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara donio je odluku o prenošenju prava vlasništva nad stalnim sredstvima, čime se stvaraju uslovi da Ministarstvo bezbjednosti bez naknade prenese pravo vlasništva nad jednim motornim vozilom.

Čajniče se nalazi na ruti pojačanog migrantskog kretanja iz Srbije i Crne Gore kroz BiH.

Data saglasnost za glasanje mađarskih državljana za Evropski parlament

Savjet ministara dao je danas saglasnost za glasanje državljana Mađarske koji borave na teritoriju BiH na izborima za Evropski parlament koji će biti održani 9. juna.

Glasanje će biti organizovano o Ambasadi Mađarske u BiH u Sarajevu od 6.00 do 19.00 časova, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Lani izdato 900 rješenja za kretanje oružja i vojne opreme

U BiH je tokom 2023. godine izadato 900 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme, što je za 7,91 odsto više nego 2022, navodi se u izvještaju koji je danas usvojio Savjet ministara.

Od toga se 514 rješenja odnosilo na izvoz, a 386 na uvoz oružja i vojne opreme, navodi se u izvještaj Ministarstva bezbjednosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu.

Prema ovom izvještaju, ukupno je 46 privrednih subjekata podnijelo zahtjeve za kretanje oružja i vojne opreme, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U prošloj godini izdano je 453 saglasnosti kojima se odobravalo kretanje između entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, što je porast za 11,85 odsto u odnosu na godinu ranije.

Na prijedlog Kabineta predsjedavajuće Savjeta ministara usvojena je Godišnja platforma o obavještajno-bezbjednosnoj politici, koja sadrži smjernice rada Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH za efikasno djelovanje u područjima njenog rada, s fokusom na zaštitu bezbjednosti BiH.

Tim dokumentom naglašena je opredijeljenost BiH za borbu protiv organizovanog kriminala i svih njegovih pojavnih oblika, čime zemlja jača saradnju sa EU u tom području i doprinosi regionalnoj stabilnosti, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU.

Povećan broj preleta preko BiH, ali smanjen broj polijetanja i slijetanja

Broj prelata kroz vazdušni prostor BiH u prošloj bio je veći, dok je broj slijetanja i polijetanja sa međunarodnih aerodroma bio za jedan odsto niži nego u 2022. godini, podaci su iz izvještaja o realizaciji Politike upravljanja vazdušnim prostorom BiH za 2023. godinu koji je usvojio Savjet ministara.

Smanjenje broja slijetanja i polijetanja obrazloženo je smanjenjem broja letova kompanije „Viz er“ i gašenjem njegovih baza na međunarodnim aerodromima u Tuzli i Sarajevu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Prosječan broj preleta aviona u vazdušnom prostoru BiH u prošloj godini iznosio je 1.420, a najveći broj preleta je zabilježen 29. jula kada su registrovana 2.162 preleta.

Savjet ministara usvojio je na današnjoj sjednici i završni izvještaj o sprovođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, koji će biti dostavljen Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Regionalni stambeni program uspješno je zatvoren 2023. godine, a tokom njegovog sprovođenja, uz finansijsku podršku EU i zemalja donatora, obezbijeđeno je trajno stambeno zbrinjavanje za više od 11.300 korisničkih porodica ili blizu 36.000 lica u četiri partnerske zemlje, i to BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, u BiH je izgrađeno i obnovljeno 2.778 stambenih jedinica (890 stanova i 1.888 kuća) za stambeno zbrinjavanje oko 9.000 najugroženijih izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, čime je uspješno okončano njihovo dugotrajno raseljavanje.

Na prijedlog Ministarstva pravde, Savjet ministara donio je Vodič za pristup informacijama, kojim se obezbjeđuje efikasno provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH i građanima obezbjeđuje da što lakše, brže i jednostavnije ostvare pravo na slobodan pristup informacijama koje su u posjedu institucija BiH.

Sve institucije BiH obavezne su da objave Vodič na svojim internet stranicama, zajedno s odgovarajućim obrascima.

Danas je usvojena informacija Direkcije za evropske integracije /DEI/ o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom tekovinom EU u 2023. godini.

DEI je u prošloj godini dao mišljenje o usklađenosti za 54 objavljena propisa u Službenom glasniku BiH, među kojima je 41 propis usklađivan s pravnom tekovinom EU, navedeno je u izvještaju.

Usvojen je i izvještaj Ministarstva pravde u Savjetu ministara o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2023. godinu, kojim se ukazuje na napredak koji je postignut u ovom području i daju preporuke za kontinuirano unapređenje tog procesa.

Na veb-platformi eKonsultacije u vrijeme sačinjavanja izvještaja bilo je registrovano 68 institucija, što je više za jednu instituciju nego 2022. godine.

U prošloj godini sprovedeno je 569 konsultacija u izradi pravnih propisa i drugih akata, te su objavljena 484 izvještaja o sprovedenim konsultacijama.

Savjet ministara je utvrdio i dostaviće Predsjedništvu BiH u dalju proceduru Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o Srednjoevropskom programu razmjene za univerzitetske studije (CEPUS četiri), koji je potpisan 20. septembra prošle godine u Varšavi.

Sporazum doprinosi izgradnji područja evropskog visokog obrazovanja i regionalne akademske mobilnosti među 15 zemalja srednje i jugoistočne Evrope, navedeno je u saopštenju.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost za imenovanje pukovnika Tonija Stojanovskog na mjesto obrambenog atašea Sjeverne Makedonije za BiH sa sjedištem u Ljubljani.