Savjet ministara usvojio Strategiju suprostavljanja trgovini ljudima

31
Foto: Avaz.ba

Savjet ministara usvojio je na današnjoj sjednici u Sarajevu Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godine, čime vlasti u BiH definišu svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene sa preporukama Evropske komisije.

Opšti cilj Strategije je obezbijediti stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, posebno ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta nadležnih institucija i organizacija.

Strategija sadrži pet strateških ciljeva – podrška, prevencija, krivično gonjenje, zaštita žrtava, te partnerstvo, a u izradi dokumenta su učestvovali predstavnici institucija BiH, entitetskih i institucija Brčko distrikta, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U Strategiju su unesene preporuke međunarodnih monitoring mehanizama (UN, Savjet Evrope, Državni sekretarijat SAD i EU), tako da će provođenjem strateških definisanih politika BiH ispuniti obaveze koje proističu iz međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti.

Strategiju će pratiti akcioni planovi, kao operativni strateški dokumenti zasnovani na ciljevima i mjerama koje će donijeti Savjet ministara za nivo BiH, te vlade Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Brčko distrikta BiH za institucije iz svoje nadležnosti.

Savjet ministara upoznat je danas o pojedinačnim informacijama Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za period od aprila do oktobra prošle godine.

Informacije pripremljene u ranijem sazivu Savjeta ministara o stanju u oblasti migracija biće dostavljene Predsjedništvu BiH.

Prema ovim informacijama, Službi za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine prijavljeno je 22.211 ilegalnih migranata.

U istom periodu namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 21.157 migranata, dok je zahtjev za azil podnijelo 455 osoba.

Najviše migranata bili su državljani Pakistana (8.786 ili 39,6 odsto), a slijede državljani Avganistana (2.359 ili 10,6 odsto), Bangladeša (1.939 ili 8,7 odsto), Iraka (1.843 ili 8,3 odsto) i Sirije (1.390 ili 6,3 odsto).

U avgustu prošle godine Službi za poslove sa strancima bilo je prijavljeno 3.206 ilegalnih migranata, što predstavlja smanjenje za 23 odsto u odnosu na juli, kada je bilo prijavljeno ukupno 4.166 migranata. U septembru je bilo prijavljeno 3.812 nezakonitih migranata, što je više za 19 odsto u odnosu na avgust.

U vrhu prioriteta su jačanje Granične policije BiH i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, ali i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri, rečeno je na današnjoj sjednici.

Savjet ministara BiH usvojio je izvještaj Ministarstva pravde o nenaplaćenim novčanim kaznama i zaključio da će institucije BiH primjenjivati član 42. Zakona o prekršajima BiH, da bi se izvršila naplata izrečenih kazni po izrečenim prekršajnim nalozima prije nastupanja njihove zastare i brisanja iz Registra Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka BiH, što uključuje i postupak njihove prinudne naplate.

Riječ je o novčanim kaznama koje imaju rok naplate pet godine, počevši od dana kada su prekršajni nalozi postali konačni i izvršni, dodaje se u saopštenju.

Analiza dostavljenih podataka pokazuje da je u 2016. i 2017. godini evidentirano 9.588 nenaplaćenih novčanih kazni u ukupnom iznosu 5.661.945 KM po izrečenim prekršajnim nalozima koje su izdale Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Granična policija BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta i Služba za poslove sa strancima BiH. Od ovog broja njih 5.263 je iz 2016. godine, a 4.325 nenaplaćenih novčanih kazni je iz 2017. godine.

Sve evidentirane, a nenaplaćene kazne iz prve polovine 2016. godine biće brisane iz Registra novčanih kazni istekom 2020. godine, a za nenaplaćene kazne u prvoj polovini 2017. godine već protiče polovina zastarnog roka. Samo kazne koje su izrečene u drugoj polovini 2017. godine imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektronsku evidenciju podataka, kako je to propisano važećim pravilnikom.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je odluku o izmjenama odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva BiH“.

Odlukom se vrši prestrukturisanje ranije odobrenih sredstava na pojedinim pozicijima, tako da neće doći do povećanja ukupne vrijednosti projekta u iznosu 4.237.000 KM, koji je odobren odlukom ranijeg saziva Savjeta ministara na sjednici održanoj 7. novembra 2018. godine.

Na sjednici je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donesena odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

Data je saglasnost za glasanje u prostorijama mađarske Ambasade u Sarajevu državljana Mađarske 16. februara povodom održavanja izbora u Mađarskoj.

Savjet ministara dao je pojedinačne saglasnosti za imenovanje Davida Solomona za policijskog atašea Izraela za BiH, sa sjedištem u Bukureštu, te za imenovanje pukovnika Robertin-Kristijana Čijobanea za odbrambenog, vojnog, pomorskog i vazduhoplovnog atašea Rumunije za BiH, sa sjedištem u Sarajevu.