Savjet ministara za punopravno članstvo BiH u Mehanizmu civilne zaštite EU

5
Foto: Klix.ba

Savjet ministara jednoglasno je utvrdio Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i BiH, s druge strane, o učestvovanju BiH u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

– Zaključivanjem ovog sporazuma BiH će postati punopravna članica Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće – saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ističe se da na ovaj način stvaraju se uslovi da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji sa drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU.

– Takođe, zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu da ponude. Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordinisanje njihovih operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se obezbijedio brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje – saopšteno je iz Savjeta ministara.

Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti.

– Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Evropska komisija BiH ovu obavezu umanjila za 70 odsto u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa – dodao je se u saopštenju.

Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Evropska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona evra (1,5 miliona evra za obuku i 1 milion evra za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Evropska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju između 27 zemalja članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turske prema dva zajednička cilja, i to: zaštiti ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma, koji dodatno potvrđuje opredijeljenost BiH za punopravno članstvo u EU, biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za potpisnika je predložen ministar bezbjednosti.