Šeranić: Srpska spremila Akcioni plan u slučaju pojave virusa korone

23
Foto: SRNA

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se na današnjoj sjednici Vlade Srpske razgovaralo o informaciji u vezi sa aktivnostima i postupanjem u slučaju pojave virusa korone u Srpskoj.

Kada je riječ o virusu korone, istakao je da je Srpska spremna ukoliko se virus pojavi kod nas.

Dodao je da se pod tim misli na pripremne radnje i mehanizme koordinacije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

– Shodno tome da se radi o nepoznatom virusu koji je izazvao zabrinutost, urađeno je nekoliko pripremnih aktivnosti. Imenovan je Koordinacioni tim koji radi prijem, obradu i obavještavanje u vezi sa informacijama. Pripremljen je Akcioni plan prema prekoprukama Svjetske zdravstvene organizacije – istakao je Šeranić.

Pojasnio je da javnost mora znati da preporuke koje idu od Svjetske zdravstvene organizacije idu prema zemljama u zavisnosti od stepena pojave korona virusa u toj zemlji.

– U Srpskoj nema sljučajeva virusa korone, čak ni slučajeva za koje se smatra da bi mogli da budu virus korona – istakao je on.

Šeranić je naveo i određene preporuke.

– Prije svega pranje ruku je ono što je najbitnije, pogotovo u slučaju kontakta sa nekim ko ima respiratorno oboljenje. Zdravstveni radnici moraju jasno da provedu kontrole infekcije u svojim zdravstvenim ustanovama. U narednom periodu shodno situaciji koja se bude odvijala u Evropi, da se tako i ponašaju – dodaoje on.

Na sjednici Vlade razgovaralo se i o investicijama koje se realizuju u sektoru zdravstva.