Šeranić uputio dopis Agenciji za lijekove: Prestanite sa uznemiravanjem javnosti

37
Foto: Sinša Pašalić/RAS Srbija

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uputio je danas dopis Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i direktoru Aleksandru Zolaku upozoravajući ga na pogubnost upornih tvrdnji kojim se dovodi u pitanje ispravnost kiseonika u zdravstvenim ustanovama Srpske.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Imajući u vidu da je javnost Republike Srpske u proteklim danima značajno uzmenimirena tvrdnjama da se u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj pri liječenju pacijenata primjenjuje štetan kiseonik, ovom prilikom, prvenstveno kao zdravstveni radnik, građanin Republike Srpske i u konačnici ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upozoravam Vas na pogubnost Vaših upornih tvrdnji se dovodi u pitanje ispravnost kiseonika.

Tim više, što je Vlada Republike Srpske preduzela sve aktivnosti, zajedno sa zdravstvenim ustanovama, kako bi građanima, a u prvom redu pacijentima i njihovim porodicama, dokazali da je kiseonik koji se primjenjuje u liječenju, dokazane bezbjednosti, kvaliteta i koncentracije kiseonika, koji odgovara lijeku. Konkretno, uzeti su uzorci kiseonika koji se primjenjuje u liječenju u JZU Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor, od strane laboratorije Linde Gas, Srbija Industrija gasova a.d. Bečej, koja je akreditovana za obavljanje poslova ove vrste ispitivanja.

Napominjemo da je pomenuta laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije, osnovanog odlukom Vlade Republike Srbije.

Prema rezultatima analize uzorkovanog kiseonika, koji su dostupni javnosti, jasno je da se radi o kiseoniku koji ima kvalitet, bezbjednost i koncentraciju kiseonika, koja je i viša od minimalnog procenta standarda za lijek.

Obzirom na paniku i strah, koje ste proizrokovali svojim javnim istupima, bili smo primorani da u interesu naših građana, zatražimo analizu nezavisne akreditivane laboratorije, jer Vi, kao odgovorno lice u instituciji niste djelovali u sinergiji sa nadležnim organima u Republici Srpskoj, u cilju prevazilaženja administrativnih barijera, koje su zbunjujuće za javnost, a uzrokuju nepovjerenje i strah.

Osim pacijentima i njihovim porodicama, prouzrokovali ste ogroman problem u radu zdravstvenih radnika, koji 24 časa dnevno svoje živote usmjeravaju ka samo jednom cilju – za pomoć ljudima kojima je ugroženo zdravlje, a posebno u situaciji epidemije virusa korona, koji je zadesio cijeli svijet, a što biste Vi, kao zdravstveni radnik i profesionalac u oblasti zdravlja, trebalo da znate i uvažite.

Zato Vas sa punom odgovornošću pitam, kako da od njih očekujemo da nas liječe, da budu posvećeni i da žrtvuju i sebe i svoje porodice, ako je kroz ovakve istupe u javnosti doveden u pitanje i njihov profesionalni kredibilitet i ako su javno označeni kao neko ko nesavjesno liječi ljude?

Od Vas kao zdravstvenog radnika i direktora institucije koja, kao i Ministarstvo kojim rukovodim, u fokusu rada mora da ima zaštitu zdravlja građana, očekuje se da u ovoj situaciji učetvujete u iznalaženju rješenja za prevazilaženje problema, koji je evidentan ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji BiH, a potencijalno pogađa sve ljude.

Na kraju, apelujem na Vas da prestanete sa uznemiravanjem javnosti dovođenjem u istu ravan administrativno i suštinsko pitanje, i na taj način omogućite rad zdravstvenih ustanova, i kao što smo i sami učinili, angažujete sve svoje kapacitete da se obezbijedi nesmetano i kontinuirano snabdjevanje zdarvstevnih ustanova neophodnim kiseonikom.