Skender Kulenović – autor „Knežopoljke“ i član SANU

16
Foto: Skender Kulenović

Pisac Skender Kulenović, član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), autor potresne poeme „Stojanka majka Knežopoljka“, koju je kao učesnik Narodnooslobodilačkog rata napisao u jeku najžešćih borbi, rođen je na današnji dan 1910. godine.

Njegova najznamenitija pjesma predstavlja svjedočanstvo užasa i klanja koje su nad nad srpskim civilima na Kozari počinili pripadnici hrvatske vojske – ustaše, uz pomoć njemačkih saveznika.

Skender Kulenović je rođen u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom, nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma), prelazi u majčino rodno mjesto Travnik.

Tu je završio Jezuitsku gimnaziju. Već u trećem razredu javio se sa prvim književnim radom, zbirkom soneta „Ocvale primule“. Studirao je pravo na Univerzitetu u Zagrebu.

Godine 1941. stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine.

Zbog svog velikog književnog doprinosa izabran je za dopisnog člana SANU, a 21. marta 1974. godine za njenog redovnog člana.

Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.

Kao i mnoge druge ličnosti koje su vjeru odvajali od nacionalnog i izjašnjavale se kao Srbi čije je vjersko porijeklo muslimansko ili su imale bliske veze sa srpskim institucijama, i Skender Kulenović je nakon raspada Jugoslavije postao meta vandala i ekstremista.

Tako je u federalnom Sarajevu srušena Skenderova bista, smještena na trgu koji je nazvan po Aliji Izetbegoviću, lideru SDA i jednom od najvećih krivaca za rat u BiH tokom devedesetih godina prošlog vijeka.