Šolaja: Cilj novog poslovnika unapređenje rada parlamenta

29
Foto: SRNA

Cilj novog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske jeste da se unaprijedi rad i poveća efikasnost rada parlamenta, te otklone uočeni nedostaci u važećem poslovniku, uz kontinuirano čuvanje digniteta ove najviše zakonodavne institucije Srpske, rekla je predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske Dušica Šolaja.

Obrazlažući u parlamentu Prijedlog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, Šolaja je rekla da sve predložene izmjene tog dokumenta idu u pomenutom smjeru.

Ona je istakla da su novine u poslovniku mogućnost da se sjednica Skupštine u vanrednim okolnostima može održati onlajn uz korištenje odgovarajućih informatičkih sistema.

– Novina je i da će se pri izboru članova radnih tijela Skupštine voditi računa o rodnoj ravnopravnosti, kao i da prijedlog za razrješenje predsjednika Skupštine može podnijeti svaki poslanik – rekla je Šolaja.

Ona je navela da se sjednice skupštinskog Kolegijuma održavaju prije sazivanja, a po potrebi prije sjednice i u toku njenog održavanja.

– Predviđeno je i da se sjednice Kolegijuma mogu, izuzetno, održavati i telefonskim putem. Takođe, predviđeno je da redovna pauza traje od 15.00 do 16.30 časova, umjesto dosadašnjeg termina od 15.00 do 17.00 časova – rekla je Šolaja.

Novim poslovnikom je predviđeno da kvorum postoji ako je prisutna većina od ukupnog broja poslanika, i to na početku sjednice, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda sjednice, te u danu za glasanje.

– Pretres tačaka iz utvrđenog dnevnog reda vodiće se bez obzira na broj prisutnih poslanika u skupštinskoj sali – rekla je Šolaja, obrazlažući Prijedlog novog poslovnika.

Ona je rekla da će poslanici i dalje imati vrijeme za diskusiju od 10 minuta, a da se vrijeme diskusije skraćuje za šefove poslaničkih klubova sa 20 na 15 minuta.

– Novina je i da Kolegijum može predložiti Skupštini da na tački dnevnog reda posebne sjednice govori samo određen broj predstavnika kluba poslanika, poslaničke grupe i Vlade, a o čemu se parlament izjašnjava bez pretresa – rekla je Šolaja.

Ona je rekla da će trajanje izlaganja pri pozivanju na povredu poslovnika iznositi jedan minut, a dolazi do proširenja nadležnosti predsjednika parlamenta u slučaju zloupotrebe povrede poslovnika.

– Novim poslovnikom predviđeno je pravo na jednu repliku ili netačan navod u trajanju dva minuta, umjesto dosadašnje tri. Replika na repliku je dozvoljena samo ako su u njoj izneseni uvredljivi izrazi – pojasnila je Šolaja.

Ona je rekla da zbog povrede reda na sjednici predviđene nove mjere – oduzimanje riječi do kraja pretresa po tački dnevnog reda i udaljenje sa dijela sjednice.

– Novim poslovnikom reguliše se kada se izriče mjera oduzimanja riječi poslaniku i drugom učesniku u raspravi – rekla je, između ostalog, Šolaja i dodala da je novim poslovnikom regulisano i izricanje novčanih kazni.

Dio rješenja u novom poslovniku je, kaže Šolaja, preuzet iz prakse parlamenata u okruženju.

Šolaja je rekla da su svi poslanički klubovi u nekoliko navrata dobili radni materijal novog poslovnika uz mogućnost da dostave sugestije i prijedloge, od kojih je dio prihvaćen i ugrađen materijal poslovnika, a dio nije.

– Svjesna sam da nemamo isti pogled na poslovnik i njegova pojedina rješenja, ali vjerujem i nadam se da ćemo postići saglasnost oko što većeg dijela članova predloženog poslovnika. Očuvati dignitet Skupštine i učiniti je efikasnijom jesu stvari koje od nas očekuju građani i svi koji su nas birali – rekla je Šolaja.

Ona je pozvala klubove poslanika i poslanike da ulože amandmane da bi se došlo do što bolje verzije poslovnika.

Između ostalog, novi poslovnik u potpunosti uređuje unutrašnju organizaciju i način rada Narodne skupštine, prava i dužnosti narodnih poslanika, odnose saradnje sa najvišim organima Republike Srpske i druga pitanja od značaja za rad i ostvarivanje zadataka Narodne skupštine, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta koji se razmatra u Skupštini.