Srpski delegati odbacili dopune Krivičnog zakona

27
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nisu danas u Sarajevu usvojili Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač hrvatski delegat Zlatko Miletić (DF).

Protiv su bili svi srpski delegati, kao i četvoro delegata iz HDZ-a.

Miletić je predočio delegatima da se predloženim zakonom predviđa zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina za izazivanje ili raspirivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje negiranjem presuda međunarodnih i domaćih sudova za ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti.

Prema njegovim riječima, ista kazna predviđena je i za lica koje isto djelo učine donošenjem odluke da se licima presuđenim za ratni zločin dodijele priznanja ili po njima nazovu ulice, javni objekti ili naselja.

On je pozvao delegate da nakon 25 godina konačno bude pronađeno rješenje za donošenje zakona o negiranju genocida, što je označio kao istorijski korak ka pomirenju između naroda u BiH.

Delegat Denis Bećirović (SDP) smatra da je ovo veoma važan prijedlog dopune Krivičnog zakona BiH i da ga podržava u cjelosti, jer misli da je to „zakon za budućnost“.

Dušanka Majić /SNSD/ upozorila je Miletića da ubuduće svoje prijedloge kvalitetno priremi, a ne da ih tri puta mijenja ili dopunjava.

Ona je podsjetila da se već duži niz godina pokušavaju napraviti izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH.

Prema njenim riječima, srpski delegati ne podržavaju ovaj prijedlog, između ostalog, zbog lošeg stanja u pravosuđu u BiH i sudske politike različitih aršina.

Ona je podsjetila da Savjet Evrope ni na koji način ne traži nametanje rješenja u vezi sa pomenutim pitanjima koja se odnose na negiranje genocida ili ratne zločine.

Majkićeva je dodala da mnogi u BiH zaboravljaju na zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda.

Ona se usprotivila uvođenju verbalnog delikta u zakonodavstvo BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bakir Izetbegović, replicirajući Majkićevoj, rekao je da se u BiH ne sudi nijednom narodu nego samo licima koja su optužena za ratne zločine.

On smatra da o karakteru događaja u ratu u BiH treba da se izjasne sudovi i istorija i da se ne smije dozvoliti veličanje ratnih zločina.

Delegat Denis Bećirović (SDP) naveo je da se ne slaže sa diskusijom Majkićeve i založio se za još rigoroznije sankcije u Krivičnom zakonu.

Majkićeva je replicirala Izetbegoviću istakla da se u posljednje vrijeme pominju sasvim drugačije istorijske činjenice o ratnim dešavanjima u BiH.

Delegati Doma naroda uvojili su Prijedlog zakona o povećanju plata za vojnike i podoficire u Oružanim snagama BiH.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, na prijedlog Borjane Krišto usvojio je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u prethodnom sazivu i uputio ga Domu naroda u dalju proceduru.

U obrazloženju Prijedloga zakona, Krištova je navela da se na ovaj način želi poboljšati status zaposlenih vojnih lica koja imaju najniži koeficijent za obračun plate, a koja u ukupnoj vojnoj strukturi zaposlenih vojnih lica u Oružanim snagama BiH čine 80 odsto ljudstva, te zaustaviti negativan trend napuštanja ove službe.

U vrijeme usvajanja ovog zakonskog prijedloga u Predstavničkom domu procjene su bile da je za njegovu realizaciju potrebno 9,3 miliona KM.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH odbacili su danas u Sarajevu Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio bošnjački delegat Denis Bećirović.

Prijedlog je odbijen bez rasprave i prihvaćen je negativan izvještaj Ustavnopravne komisije.

Bećirović je predlagao ukidanje prava da na izborima budu birana lica koja su izdržala kaznu Haškog tribunala ili domaćeg suda za ratni zločin.

On je to danas i ponovio na sjednici Doma naroda u uvodnom izlaganju.

– Mislim da je naš zadatak da vratimo povjerenje građana u institucije BiH i da usvajanjem zakona pokažemo da smo spremni da krenemo prema EU – pojasnio je Bećirović.