Tanasković: Izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu organizovanije predstaviti

34
Foto: presscentar.uns.org.rs

Islamolog Darko Tanasković ocijenio je da će izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine vremenom postati temeljan za uobličavanje objektivnije slike o ratnim zbivanjima i u Sarajevu i u BiH, ali pod uslovom da zaista bude dostupan i domaćoj i stranoj javnosti.

– Promovisanje izvještaja na međunarodnom planu mora biti plod mnogo ozbiljnije organizovane i planske delatnosti državnih organa i svih onih koji mogu da daju doprinos toj izuzetnoj važnoj fazi u afirmisanju rezultata do kojih je komisija došla – rekao je Tanasković.

On je istakao da su autori izvještaja vrlo ugledni međunarodni stručnjaci koji su dokazali svojim dosadašnjim djelom da su od potpunog moralnog integriteta, izuzetno kompetentni i da su spremni da plivaju protiv struje „politički korektnih“ interpretacija rata u BiH.

Tanasković ističe da, međutim, ne treba očekivati od njih da budu ti koji će prevashodno promovisati izvještaj, iako su spremni da učestvuju na konferencijama, odgovore na napade i daju obrazloženje ukoliko se nešto kritikuje.

On je novinarima uoči tribine „Dekonstrukcija mitova o sarajevskom suživotu i genocidu u Srebrenici“, koja je danas organizovana u Beogradu, rekao da je izvještaj na 1.250 stranica objavljen u oktobru i da je možda rano očekivati da već bude nekih neposrednih posljedica i reakcija.

Tanasković je ukazao da u Srbiji za sada nema dovoljno spremnosti, ni dovoljno shvatanja značaja potrebe da se ovaj izvještaj učini pristupačan domaćoj i stranoj javnosti svim raspoloživim sredstvima informisanja i komunikacije.

– Ukoliko napor bude učinjen, onda sam potpuno siguran da će imati određenog dejstva. Neće moći odjednom da promijeni celokupnu sliku koja je stvarana godinama o ratu u BiH, a stvara se i danas o srpskoj krivici, ali će biti veoma dobar početak i polazište svima onima koji su spremni da tu takozvanu istinu dovedu u pitanje – rekao je Tanasković.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske oformila Nezavisnu međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine da bi se stvorili preduslovi za uravnoteženje slike o zbivanjima u ratnom Sarajevu, a samim tim i u BiH.

Tanasković je rekao da je ideja bila da se na argumentovan, dokumentovan i ozbiljan način, polazeći od toga da su u Sarajevu stradali svi, ukaže na to da istina o stradanju Srba nikada nije ni institucionalno, ni ozbiljno javno predstavljena.

On je naveo da je u izvještaju „osvijetljen“ ne samo onaj dio ratne drame Sarajeva koji se odnosi na Srbe, već je stavljena u mnogo širi kontekst, kako istorijski, tako i savremeno.

Analizirana je, kako je naveo Tanasković, i istorijska dimenzija okolnosti koje su dovele da sarajevsko društvo bude strukturisano na takav način i kakav je bio udio pojedinih istorijskih epoha, uključujući i komunističku, kojoj uglavnom nije poklanjana pažnja, pa se lako stvorio utisak kao da je odjednom iz neke sarajevske idile, idealnog komšiluka, „zaslugom“ divljih Srba koji su izvršili agresiju na sopstveni grad došlo do strašnog građanskog rata.

Tanasković je istakao da je analiza pokazala da to nije tako, da su preduslovi postojali i prije izbijanja sukoba, a da je razlog za rat bila politička odluka.

– Komisija je jednoglasno zaključila da je odluka koja je dovela do toga da izbije građanski rat bila odluka da se ide na referendum o nezavisnosti BiH, gdje su bošnjački, tada muslimanski i hrvatski poslanici preglasali Srbe, zapravo čitav jedan narod na tobože demokratskom referendumu i samim tim poveli BiH u neizbežan sukob i raspad – zaključio je Tanasković.