Tegeltija: BiH je oaza i sjeme sistemskog političkog islama u Evropi

13
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Piše: Milan Tegeltija, savjetnik predsjednika Republike Srpske

BIH je oaza i sjeme sistemskog političkog islama u Evropi.

Politički islam – islamizam je suštinski najveći globalizam današnjice. Nijedan kutak svijeta, nijedna država i nijedna nacija na njega nije imuna. On se nastanjuje u srcima ljudi i jednom kad se nastani odatle ga nije moguće istjerati bombama ili bio kojom drugom vrstom sile. Sila koja se prema njemu primjenjuje ustvari ga još više hrani.

Ako pogledamo i evropski kontinent islamizam je sveprisutan.

Međutim, prisutnost islamizma u Evropi je na nivou zatvorenih islamističkih krugova i još je daleko od sistemskog karaktera. On u Evropi nije institucionalizovan, nije sistemski i kao takav ne predstavlja sistemsku opasnost.

Međutim, za razliku od ostatka Evrope BiH je drugačija u onom dijelu Federacije BiH koji je predominantno naseljen Bošnjacima – muslimanima.

Naime, Islamska zajednica BiH je nosilac sistemskog političkog islama, i BiH kao takva jedina u Evropi razvija politički islam na sistemskom nivou.

Alija Izetbegović, javno priznati „otac bošnjačke nacije“ je u svim bošnjačkim političkim partijama primjer koji treba slijediti iako je Alija Izetbegović, bez ikakve dileme bio islamista i to jedan od najvećih evropskih islamista 20. vijeka.

Alija Izetbegović je uveo politički islam na velika vrata u BiH i otad je poltički islam ne samo zvanična politika SDA nego političko naslijeđe prihvaćeno kao svoje od svih bošnjačkih stranaka u FBiH.

Alija je, dakle primjer, put koji treba slijediti u razvojanju političkog života kod Bošnjaka u BiH.

Rijetko će se kod bošnjačkih političara pronaći neko ko odbija taj politički aksiom.

Dakle, baštineći politiku Alije Izetbegovića Bošnjaci neki svjesno neki ne, baštine politički islam odnosno islamizam kao obrazac svog političkog života.

Islamska zajednica BiH danas na čelu sa Reisom Kavazovićem jasan je pokazatelj da je politički islam u BIH prihvaćen kao modus djelovanja Islamske zajednice.

Reis Kavazović je sveprisutan i interferiran u sve oblasti političkog i društvenog života u FBiH sa bošnjačkom većinom. On ima direktnu interferenciju u političke procese u tom dijelu BiH, otvoreno izlazeći iz okvira vjerskog lidera u ulogu vjersko-političkog lidera, što i jeste jedna od osnovnih karakteristika islamizma-političkog islama.

Reis Kavazović otvoreno postavlja političke ciljeve Bošnjaka i određuje političke prioritete, te ima ulogu najvišeg bošnjačkog ne samo vjerskog nego vjersko-političkog autoriteta koji nema nikakvu opoziciju niti je ikom dopušteno suprostaviti se Reisu, a da pri tom ne bude podvrgnut političkoj diskvalifiksciji na bošnjačkoj političkoj sceni.

To nije ništa drugi nego politički islam.

Dakle, danas je BiH u onom dijelu u kom su Bošnjaci većina suštinski oaza sistemskog političkog islama u Evropi. BiH je, dakle, jedina država u Evropi u kome je politički islam direktno inkorporiran u političke procese i ima odlučujuću ulogu.

Evropa još nije svjesna koliko je to opasno ne samo za BiH nego i za Evropu, jer preko BiH politički islam je dobio pravo na politički život u Evropi, a s obzirom na porast muslimanske populacije u cijeloj Evropi i svijetu (danas je 1,57 milijardi muslimana u svijetu) možemo slobodno reći da je islamizam-politički islam kroz BiH dobio svoju legalizaciju u Evropi, što je sjeme koje će neminovno vremenom cijelu Evropu zasuti njegovim plodovima, ukoliko ta ista Evropa to ne shvati na vrijeme.