Tegeltija: Sudar sa realnošću sarajevske političko-medijske čaršije

12
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Piše: Milan Tegeltija, savjetnik predsjednika Republike Srpske

U Sarajevu se od potvrđivanja izbora ne mogu prestati čudom čuditi i snebivati na činjenicu da će SNSD i HDZ biti ti koji će birati partnera iz bošnjačkog političkog korpusa za vlast na nivou BiH. Čude se iz prostog razloga što je dosadašnja navika bila da upravo bošnjačke stranke budu te koje biraju partnere iz srpskog i hrvatskog naroda i to čak bez obzira na njihov izborni rezultat.

Tako smo 2018. godine imali izbacivanje iz vlasti SNSD-a i ulazak u vlast sa opozicionim partijama iz Republike Srpske iako je SNSD bio ubjedljivi pobjednik izbora u srpskom korpusu. Isto se desilo i sa izbacivanjem iz vlasti HDZ iako je bio dominantni pobjednik u hrvatskom korpusu. Ovaj put situacija je drugačija i odmah je u sarajevskoj političko-medijskoj čaršiji prava uzbuna.

Bez obzira na svu tu sarajevsku halabuku, koja normalno želi da pikaže nenormalnim, SNSD i HDZ kao stranke koje se zalažu za legitimno predstavljanje naroda ni ovaj put u stvari neće odstupiti od tih svojih fundamentalnih načela legitimnog predstavljanja naroda. SNSD i HDZ su na izborima od naroda dobili kapacitet kakav nije dobio nijedan od dva suprotstavljena pol bloka u Sarajevu.

U toj situaciji potpuno je prirodno i normalno da SNSD i HDZ biraju s kojim će od ta dva suprostavljena politička sarajevska bloka ući u partnerstvo za formiranje vlasti na nivou BiH, jer su ta dva sarajevska bloka podjednake snage i oba imaju podjednak demokratski kapacitet bošnjačkog političkog korpusa za partnerstvo sa srpskim i hrvatskim predstavnicima na nivou BiH.

Nema tu bahatosti, kako to žele predstaviti u sarajevskoj političko-medijskoj čaršiji, tek političkog pragmatizma u situaciji kada su i SNSD i HDZ neprikosnoveni pobjednici u srpskom i hrvatskom narodu, dok je u bošnjačkom korpusu politički kapacitet podijeljen na dva podjednako snažna bloka sa podjenakom demokratskim kapacitetom dobijenim na izborima u bošnjačkom korpusu. Nit su SNSD nit HDZ birali Bošnjacima predstanike, nit uticali na izborni rezultat u bošnjačkom korpusu.

Bošnjački korupus je sam dao podjednak legitimitet i demokratski kapacitet za oba suprotstavljena politička bloka, i zato ko god bude bio partner SNSD i HDZ na nivou BiH iz bošnjačkog korpusa imaće potreban legitimitet bošnjačkog naroda.

Problem dramatizovanja takve situacije u sarajevskoj političko-medijskoj čaršiji je u stvari samo posljedica doživljaja BiH kao dominantne države bošnjačkog naroda koji bi valjda jedini trebalo da imaju eksluzivitet biranja partnera među Srbima i Hrvatima. Ovaj put sudar sa realnošću će prinuditi politike u Sarajevu da shvate da jednistavno nisu eksluzivni vlasnici BiH.