Tegeltija: Za oporavak od krize obezbijediti minimalno 600 miliona evra za BiH

6
Foto: Goran Šurlan/RAS Srbija

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija zahvalio je predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija na brzom odgovoru i spremnosti da pomognu BiH u vrijeme krize prouzrokovane pandemijom virusa korona, te zatražio da se zajedničkim naporima za podršku i oporavak od krize obezbijedi iznos od minimalno 600 miliona evra za BiH kako bi se adekvatno pomoglo zdravstvenom sektoru i privredi.

Predsjedavajući Tegeltija je na današnjoj video-konferenciji sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija u BiH – rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Endru Džuelom, šefom Kancelarije Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom, šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Manuelom Nesl, šefom Kancelarije Evropske investicione banke (EIB) u BiH Sandrin Fiska i predstavnicom Međunarodne finansijske korporacije Ladom Buševac, razgovarao o trenutnoj situaciji u BiH, te o mogućnostima i modelima odgovora na krizu prouzrokovanu pandemijom virusa korona (Kovid-19).

Predsjedavajući Savjeta ministara predložio je i da se Izvršnom odoboru MMF-a u Vašingtonu uputi zahtjev za povećanje sredstava iz Instumenta za brzo finansiranje sa dosadašnjih 50 odsto na 100 odsto uplaćene kvote, što bi značilo povećanje sa 165 miliona evra na iznos od 330 miliona evra koja bi kroz ovaj instrument bila odobrena BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Govoreći o ekonomskom asprektu krize, Tegeltija je od predstavnika međunarodnih finansijskih institucija zatražio da, imajući u vidu vanredne okolnosti, restrukturišu svoje postojeće aranžmane i prilagode važeće strategije saradnje sa BiH trenutnoj situaciji, kako bi adekvatno i brzo odgovorili na krizu koja će neminovno za rezultat imati smanjenje broja zaposlenih u BiH.

Tokom razgovora, zajednički je usaglašeno da je od izuzetne važnosti da se što prije formiraju fondovi za oporavak privrede na nivou entiteta i da se ti fondovi popune, između ostalog, i sredstvima međunarodnih finansijskih institucija i Evropske unije, te na taj način pojača oporavak privrede i realnog sektora u BiH i vrate radna mjesta.

Takođe, ocijenjeno je i da je neophodno nastaviti zajedničku koordinaciju svih nivoa vlasti u BiH preko Savjeta ministara kako bi se uspješnije i brže implementirale usaglašene mjere, navodi se u saopštenju.