Trivić: Učenici neće učiti suvišno gradivo

18
Foto: Vlada Republike Srpske

Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je cilj rasteretiti učenike suvišnog gradiva i motivisati ih da stiču znanja i vještine koje će moći da primijene u životu.

Trivićeva je navela da su učenici na prvom mjestu u obrazovnom sistemu i da je cilj stvoriti preduslove za njihov zdrav razvoj.

– Naš cilj je stvaranje stimulativnog okruženja u školama, vraćanje digniteta obrazovnom sistemu i poštovanja prema nastavnicima i profesorima. Želimo da stvorimo novu školu za novo doba – naglasila je Trivićeva.

Prema njenim riječima, Vlada je utvrdila pravce razvoja obrazovanja koji podrazumijevaju inoviranje nastavnih planova i programa sa fokusom na ishode učenja, razvijanje programa za darovite učenike i uvođenje fakultativnih i izbornih predmeta radi profesionalnog usmjeravanja učenika i obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

– Razvijaćemo nastavne planove i programe za srednje stručno obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada i uključivaćemo više praktične nastave u srednje stručne i tehničke škole. Sa poslodavcima smo prvi put definisali standarde zanimanja koji čine osnovu za razvoj kvalifikacija usklađenih sa potrebama tržišta rada. To je veoma važan dokument za kreiranje upisnih politika u srednjim školama – rekla je Trivićeva za Euroblic.

Ona je podsjetila da su sve osnovne škole u Srpskoj opremljene sa po desetak e-učionica u okviru projekta „Dositej“, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave tako da učenici budu aktivni na času, a ne pasivni posmatrači.

– U velikom broju škola u primjeni je e-dnevnik koji omogućava roditeljima da svakodnevno prate rad svoje djece. Ove godine nastavljamo opremanje osnovnih i srednjih škola računarskom opremom i uvođenje e-dnevnika u sve škole. Zahvaljujući Srbiji dobićemo 500 digitalnih učionica. U pripremi je digitalizacija još šest udžbenika, a od školske 2021/2022. godine realizovaćemo i e-upis u škole – istakla je Trivićeva.

Govoreći o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, Trivićeva je navela da je definisano da bude povećan obuhvat djece predškolskim obrazovanjem i početak vrednovanja rada predškolskih ustanova.

Ona je naglasila da je odlična inicijativa srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da vrtići budu besplatni s ciljem poboljšanja nataliteta.

– Vrtići su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a Ministarstvo je preduzelo korake iz svoje nadležnosti. Cilj nam je da naredne godine predškolsko vaspitanje i obrazovanje bude besplatno za djecu sa smetnjama u razvoju i bez roditeljskog staranja – kaže Trivićeva.

Govoreći o prvoj dodjeli Svetosavske nagrade prosvjetnim radnicima zakazanoj za 28. januar, Trivićeva je navela da su svaka škola i strukovna udruženja imali priliku da predlože kandidata, te da je komisija izabrala 24 nastavnika koji su ostvarili izuzetne rezultate u prošloj školskoj godini.

– Željeli smo da ukažemo na prosvjetiteljsku ulogu učitelja i nastavnika. Svetosavska nagrada je zahvalnost društva za ulogu prosvjetnih radnika u vaspitanju i obrazovanju naše djece – istakla je Trivićeva.