Trninić: Prenesen niz nadležnosti, ignorisani stavovi institucija Srpske

25
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da su brojne nadležnosti Srpske prenesene na nivo BiH, te da je to činio i odlazeći Savjet ministara uz pomoć predstavnika Republike Srpske koji su ignorisali stavove institucija Srpske.

– Savjet ministara, nažalost, funkcioniše tako kako funkcioniše, ali još žalosnije je da na taj način radi uz pomoć predstavnika Republike Srpske. Teško je popraviti ono što je učinjeno uz saradnju predstavnika Srpske – istakao je Trninić.

On je dodao da je pokušavao da nametne obavezu da nivo BiH u svim važnim pitanjima treba da donosi odluke uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza ili Vlade Republike Srpske na osnovu mehanizma koordinacije.

– Ali, oni su uvijek isticali da odluke treba donositi uz pribavljeno mišljenje. Problem je što pribavljeno mišljenje nikoga ne obavezuje – kaže Trninić.

Prema njegovim riječima, prenos nadležnosti je evidentiran u željezničkom drumskom, vazdušnom i vodnom saobraćaju.

Analiza koju je na osnovu zaključka Vlade Srpske uradilo Ministarstvo saobraćaja i veza pokazala je da je u oblasti željezničkog saobraćaja Zakonom o željeznicama BiH iz 2005. godine data mogućnost Regulatornom odboru željeznica BiH da ovlaštenja koja se odnose na donošenje instrukcija iz bezbjednosti i operabilnosti željezničkog sistema, kontrolisanje i izvještavanje o inspekcijskim kontrolama, obavljanje istrage i vođenje statistike o nesrećama može prenijeti na entitetska ministarstva, ali do sada nije ništa učinjeno.

– Iako su Zakonom decidno propisane obaveze i ovlaštenja Regulatornog odbora, on u praksi vrši prenos zakonodavstva EU na zakonodavstvo na nivou BiH u oblasti željezničkog saobraćaja i donosi pravilnike i uputstva za čije donošenje su nadležna entitetska ministarstva. Aktivnosti koje provodi Regulatorni odbor izlaze iz okvira koja su mu utvrđena Zakonom o željeznicama BiH – navedeno je u analizi.

U oblasti vodnog saobraćaja, kako je navedeno, Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara pokušava da inicira donošenje zakona o unutrašnjoj plovidbi BiH, iako entitetska ministarstva imaju svoje zakone kojima je uređena ta oblast.

– Ista situacija je i kad se radi o održavanju plovnog puta rijeke Save. Održavanje plovnih puteva je u nadležnosti entiteta i nismo pristali da se kao nosilac ovog posla pojavljuje Ministarstvo komunikacija i transporta koje je, ipak, bez znanja i obavještavanja Ministarstva saobraćaja i veza, zaključilo ugovor o održavanju plovnog puta rijeke Save sa preduzećem ‘Leget’ iz Sremske Mitrovice – istaknuto je u analizi.

U oblasti poštanskog saobraćaja, kako je navedeno, Ministarstvo komunikacija i transporta inicira donošenje zakona o poštanskim uslugama BiH čime se pokušava prenijeti nadležnost sa entiteta na nivo BiH.

– Nacrt zakona koji je razmatran na sjednici Savjeta ministara 2014. godine urađen je bez uvažavanja interesa i nadležnosti Republike Srpske – stav je Ministarstva saobraćaja i veza Srpske.

U analizi je navedeno da je visoki predstavnik nametnuo Zakon o komunikacijama BiH čime je Srpska ostala bez nadležnosti u oblasti telekomunikacija i prihoda kao što je slučaj sa javnim radio-televizijskim servisima. U oblasti drumskog saobraćaja, kako je navedeno, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je usvojilo pravilnike o sertifikaciji i o homolagaciji vozila za koje je Vlada Srpske donijela zaključak da bude podnesen zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu njihove ustavnosti i zakonitosti.

– Ministarstvo komunikacija i transporta je 2002. godine donijelo Zakon o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu kojim je nadležnost za vršenje inspekcijskog nadzora data inspekcijskim organima na nivou BiH, iako je to u isključivoj nadležnosti etiteta. Navedenim zakonom je izdavanje licenci za prevoznike i legitimacija za vozače preneseno u nadležnost Ministarstva komunikacija i transporta – piše u analizi Ministarstva saobraćaja i veza.