Vasić: Američki ambasador Marfi Srbe Srpske smatra generalićima, blećcima na platnu naivnog slikarstva

46
Foto: Rajko Vasić

Piše: Rajko Vasić

Američki ambasador (amamb) u BiH, ekselencija Marfi, dao je dvokrilni intervju američkim „Nezavisnim novinama“ koje izlaze u Banjaluci. Pokojni Kopanja se javno hvalio da su Američani dali toliko i toliko love za njegove NN. Stoga je amamb Marfi izabrao baš „Nezavisne“ za svoje epohalne proserice.

Pokušava da pegla situaciju u kojoj se našla Ambasada nakon odluke Vlasti Republike Srpske da prekinu kontakte sa tom i Ambasadom Velike Britanije.

Glavna teza, jedna od omiljenih i olinjalih američkih teza, jeste da nisu neprijatelji srpskog naroda i da prave razliku između građana i vlasti. To je najopasnija teza koja se može lansirati Srbima i Republici Srpskoj.

Svaku Vlast u Republici Srpskoj birali su Srbi. Nemoguće je biti protiv vlasti a ne biti protiv Srba i Republike Srpske.

Američani su bili protiv svake vlasti u Republici Srpskoj. Na razne načine:

  • Protiv Srpske demokratske stranke,
  • Protiv Karadžića,
  • Protiv Krajišnika,
  • Protiv Biljane Plavšić,
  • Protiv Radišića,
  • Protiv Dodika,
  • Protiv SNSD.

Oni su uvijek, svuda po svijetu, protiv vlasti. U Iraku. U Libiji. U Siriji. U Rusiji… jer je to put za uništenje zemlje i države.

Amamb Marfi kaže da nisu za ukidanje Republike Srpske. Zašto, onda, uvijek, podržavaju muslimansko Sarajevo u kome decenijama stoluje politički program, program SDA, o BiH bez entiteta? Kako nikad nisu sarajevskom narodu saopštili da su protiv takvog programa?

O Imovini, veli, Srbi treba da rasprave sporna pitanja u oba doma u kome su prisutni. O imovini nema spornih pitanja. Ona pripada Republici Srpskoj. To nije pitanje nijednog doma, jer Ustav BiH ne poznaje državnu imovinu. Ni Dejtonski sporazum.

Amamb, kao glavni urednik u pokušaju, nastojeći lektor Republike Srpske, samopromovisani grafički urednik, za prelom… treba da shvati da Srbi Republike Srpske nisu Srbi iz naivnog slikarstva, još od prije ratova bratstva i jedinstva u BiH. Jer je Republika Srpska nastala prije rata.

Dakle, da bude ambasador i da prestane da se bavi protivsrpskim prosericama male cijene i nikakvog tiraža.