Vasić: Jebite se, vaša ekselencijo – marš

298
Foto: Rajko Vasić

Piše: Rajko Vasić

Republika Srpska je donijela odluku da prekine svaku komunikaciju sa ambasadama Velike Britanije i SAD.

Jebiga, pali na antidoping kontroli.

To je mali korak za svijet, a veliki korak za Srbe.

Taman da traje tri dana, to je epohalan događaj.

To je korak koji, danas, zvanični, politički, demokratski, Srbi ne smiju ni pomisliti da učine.

Britamb i Amamb u Sarajevu poptuno su muslimanizovane, od samog početka. Jer je od Pariza počela presija na Srbe i Srpsku.

Te dvije ambasade su djelovale u najsihnronizovanijem sadejstvu sa OHR-om i visokim predstavicima. Ešdaun je najsvjetliji doseg tog monstruoznog antidejtonskog, antiustavnog i antisrpskog činodejstvija.

Dok Britanci djeluju planski i unaprijed, Američani djeluju kao plavi vojnik u indijanskom selu. Uništavaju po redu.

Hiljade ljudi je onemogućeno po zahtjevu tih ambasada. Ne treba zaboraviti ni ostale tri ambasade ni sve ambasade PIK-a, osim Ambasade Rusije.

To je crno protivsrpsko zlo, koje mi trpimo skoro trideset godina. A to zlo je indukovalo Aliju Izetbegovića da se popišmani, nakon Lisabona. I tako je Alija žrtvovao mir. Sto hiljada nevinih i nepotrebnih života.

Slabi srpski lideri nisu se poslije rata mogli oduprijeti kontaktima sa tim usranim ambasdama. Muslimani i Hrvati su forsirali kontakte i prihvatali, kao znak nadmoći nad Srbima.

Splet eksternih okolnosti nije išao na ruku Srbima i Srpskoj.

Nu.

Danas je došlo vrijeme da možemo da kažemo. I da učinimo konkretan potez.

Ambasade nemaju šta da kažu na tu temu. Neka nesuvisla saopštenja ne znače ništa.

Srbi će nestati ako se prepuste američkom ambasadoru. Kao što se prepustila Srbija. Srbija će nestati.

Mi ćemo se, ovdje, ako zatreba, boriti do zadnje kapi krvi.

Zato je važno psu dati kost, a ambasadoru reći: marš.