Vasić: Muslimani u BiH nikad nisu pomenuli dogovor tri naroda ili dva entiteta – to je dovoljno za razlaz

44
Foto: Rajko Vasić

Piše: Rajko Vasić

U sarajevskoj kotlini, pod Saraj-Čadorom, živi mala Otomanska imperija. Nešto im se, doduše, uzjebalo sa Sultanom i Hurem.

Teško je tačno odrediti kada se kod sarajevskih muslimana javila svijest o unitarizmu, o sultanatu, o islamskoj državi. Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, jedno marginalno ćage jednog provincijalnog marginalca, nije mogla da obavi taj posao. To je morala da učini ćaršijska klika na indukcije zapadnih krojača i zavađača naroda.

Muslimani, sirotinja raja, svakodnevni ljudi, neće nikad shvatiti da su tom promjenom svijesti, postali trajno porobljeni i zarobljeni u raljama Zapada. Više nisu izmećari, kao u doba Pavelića, Hitlera, Tita.

Ne shvataju ni danas, kada pred očima imaju nauk Palestine. Tako se Zapad odnosi prema onima koji su spremni da se potčine, a ne umiju i nemaju snage da stvore državu.

Ćaršklika Saraj-Čadora od Pariza obmanjuje sirotinju raju da je Dejton Bosna, da je Dejton njihovo pravo da otjeraju Srbe i Hrvate, da je Dejton njima dao unitarizam u šake.

Ćaršija ne smije ni da pisne. Jamačno ima ljudi, muslimana, koji razumiju o čemu se radi. Ima onaj Hadžović u Avazu. Ali. To je Pink diktatura svijesti i tu niko ne smije ni da pomisli da probijeli koju. Kao politički artikulisanu ideju.

Sva prava koja je Dejton dao Srbima i Republici Srpskoj, i Hrvatima u državi Federacija BiH, proglašavaju se kršenjem Dejtonskog sporazuma. To se radi u sprezi sa američkim ambasadorom i sa PIK lelemudima Zapada.

To je presija na Republiku Srpsku. To je bitka za ukidanje Republike Srpske. I izgon Srba iz bosanske Bosne.

Sve što je „dogovoreno“ u BiH, mimo Dejtona, a Dejton je ostavio mogućnost dogovora strana, Srpske i Federacije, nametnuto je. Čak i ono što koristi Srpskoj. Ništa nije plod interesnog dogovora konstitutivnih naroda ili država sastavnica u BiH.

Danas je na sceni potpuna blokada BiH. Dijelom i zbog toga što je Sultan izgubio vlast, a preuzela neka „Trojka“ platforma. Najvećim dijelom zbog toga što Republika Srpska želi da preuzme poluge koje ima u Dejtonu i Ustavu, a koje bi spriječile unitarizaciju.

Republici Srpskoj odgovara ta blokada. I treba da je podjaruje. Treba više da lansira te argumente o muslimanskom odbijanju svakog dogovora. To će uticati na kolektivnu svijest svih u BiH, da BiH nije moguća i da je to ovca-jalovica.