Vasić: Srpska demokratska stranka i SDS

43
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Piše: Rajko Vasić

Onaj SDS koji je napadao Aliju Izetbegovića, i ovaj SDS koji napada Predsjednika Republike Srpske.

Onaj SDS koji je napustio protivsrpsku skupštinu u Sarajevu i ovaj SDS koji napušta Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Onaj SDS koji se, zarad Republike Srpske, u ratu, suprotstavio Sobodanu Miloševiću, i ovaj SDS koji se, u miru, spišava sa Šmitom.

Onaj SDS koji je stvarao Srpsku semokratsku stranku i Republiku Srpsku, i ovaj SDS koji ne smije da prdne i bježi od svoje sjenke.

Onaj SDS koji je u svoje redove primio i odzlaoca i odgoremajke, i ovaj SDS koji je otjerao sve što je moglo da se otjera.

Onaj SDS koji je služio Republici Srpskoj i Srbima, i ovaj SDS koji služi PDP-u.

Onaj SDS koji je mirno gledao kako Karadžića progone, isporučuju i odvode u Hag, i ovaj SDS, koji mirno gleda kako vješaju Predsjednika Republike Srpske.