Vasić: Vrijeme je da svi shvate – Republika Srpska i Federacija BiH dvije su odvojene države

96
Foto: Rajko Vasić

Piše: Rajko Vasić

Država je i pishološka kategorija. Kategorija pojedinačne i kolektivne svijesti. Ona može da postoji u svijesti, a da ne postoji u stvarnosti. I obrnuto.

Slabe jedinke prihvataju, uglavnom, državu koja ne postoji u stvarnosti. Jer tako nameće dnevni medijski konformizam i njihova lična karakterna jalovost.

Jake jedinke vide državu i tamo gdje je još nije.

Zbir svijesti jedinki, čini preovlađujuću kolektivnu svijest.

Tako je muslimanski živalj, u svojoj neootomanskoj teritorijalnoj mržnji prema Srbima i hrišćanstvu uopšte, od jalovih jedinki, stvorio preovlađujuću kolektivnu svijest o državi BiH.

Koje nigdje nema.

Nu. Oni sve što mogu nazovu državno… i to im je dovoljno da država postoji.

Juče, prekjuče, pronijela se vijest da je neka djevojka na sarajvskom FPN bila student generacije. Djevojka živi u Republici Srpskoj. Na objavljeni konkurs za asistenta, javila se i odbijena je, jer mora da bude na evidenciji nezaposlenih u Federaciji.

On je kukala na Fejsbuku. Fejsbuk je bukva plača.

Da ne potežem pitanje zašto je morala da studira u Sarajevu, ali moram potegnuti pitanje njene svijesti.

Ako je završila političke nauke, mora da zna kakvo je stvarno ustavno i dejtonsko stanje.

Ne možeš raditi u drugoj državi ako nisi njen državljanin. Možeš, ali postoje druge procedure u odnosu na one koje važe za tuzemne državljane.

Pakistanci koji beru jabuke su ništavni ali, neka Vlada mora da odluči o angažovanju stranih radnika.

Na milion mjesta postoje odredbe kao ova na koju je naletila studentkinja generacije.

Srbi se najvećim dijelom ponašaju u saznanju da su Srpska i FBiH dvije odvojene države. Ginuli su za prvu protiv druge. Izdajnici i mlitavi Srbi to ne vide.

U Federaciji se niko ne ponaša tako. Ne vidi Federaciju kao državu. Hrvati, jer su sve dali Sarajevu, Sarajevo jer želi da uništi Srpsku i uzme cijelu Bosnu. Pola Federacije je malo. Nije Alija žrtvovao mir za pet kantona.

Nu čto.

Što prije svi vide da se radi o odvojenim državama, manje će krvi biti ako dođe do rata.

A dotična cura, može da podere svoju diplomu. Kad ne shvata ništa i kad nije vidila da je uslov prijava na Zavodu za zapošljavanje države Federacije BiH.