Veliki patenti mladog Tesle

37
Foto: Nikola Tesla

Veliki srpski i svjetski pronalazač i naučnik Nikola Tesla (1856-1943) prijavio je 22. oktobra 1887. godine šest izuma Birou za patente u Njujorku.

Mladi Tesla prijavio je asinhroni motor, obrtno magnetno polje, višefaznu naizmjeničnu struju, način izrade motora za višefaznu struju, generator i transformator.

Izume je 1888. godine otkupila firma „Vestinghaus“ i njihovu primjenu prikazala na svjetskoj izložbi u Čikagu 1893.

Nikola Tesla je jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, naročito elektrotehnike i tvorac je „novog tehničkog poretka“.

Njegovim izumima postavljen je temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku.

Tesla je i pionir radio-tehnike, bežične telegraFije i radara. Njegov polifazni sistem naizmjeničnih struja pokazao je vrijednost na prvoj hidrocentrali na Nijagarinim vodopadima.

Patentirao je oko 700 pronalazaka u oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva, od kojih su mnogi našli široku primjenu.

Nakon što je završio studije elektrotehnike u Gracu i kratko stažirao u Budimpešti i Parizu, Tesla se odselio u SAD, čiji je državljanin postao 1884. godine, ali je sve do smrti, na pravoslavni Božić 1943, održavao bliske kontakte sa otadžbinom.

Povodom vijeka od njegovog rođenja, 1956. godine jedinica za mjerenje visokog napona nazvana je po Tesli, kao i jedinica jačine magnetnog polja.

Veliki pronalazač i naučnik isticao je svoje srpsko porijeklo. Kada je u junu 1892. godine doputovao u Beograd, odlikovan je Ordenom Svetog Save drugog stepena.

Tesla je tada posjetio Narodni muzej i Veliku školu, gdje je o svom radu govorio studentima i profesorima, a sa srpskim fizičarom Đorđem Stanojevićem razgovarao je o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu.

„Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gdje se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu“, poručio je Tesla, obraćajući se studentima.

Nakon Tesline smrti, njegova zaostavština stigla je u Beograd na osnovu odluke američkih sudskih vlasti pošto je za jedinog Teslinog nasljednika proglašen njegov nećak Sava Kosanović.

Prema Teslinoj želji, Kosanović je dokumentaciju i lične Tesline predmete prenio u Beograd 1951. godine.

Muzej Nikole Tesle posjeduje više od 160.000 originalnih dokumenata, više od 2.000 knjiga i časopisa, te preko 1.200 istorijsko-tehničkih eksponata. Arhivska građa iz Tesline zaostavštine upisana je 2003. godine u registar Uneska „Pamćenje svijeta“.