Višković: Planirano unapređenje oblasti e-uprave i informacione bezbjednosti

26
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je u 2022. godini planirana priprema i usvajanje akata zakon o e-upravi i zakon o informacionoj bezbjednosti, kojima će se unaprijediti ova oblast u Srpskoj.

Obrazlažući na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prijedlog Ekonomskih refomi Republike Srpske za period 2022-2024. godine, Višković je naveo da usvajanje navedenih zakonskih akata predviđa primjenu i održavanje informacionih sistema za upravljanje projektima razvoja e-uprave i nadzor u oblasti informacione bezbjednosti, te unapređenje kapaciteta Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i e-uprave Republike Srpske za upravljanje procesom digitalne transformacije javne uprave, digitalnim identitetima i informacionom bezbjednošću Srpske.

Višković je rekao da je Programom ekonomskih reformi predviđen nastavak reforme Inspektorata Republike Srpske, i to u dvije faze.

– U prvoj fazi sprovedene su aktivnosti dodatne analize stanja, kao i preporuke za izradu i usvajanje akcionog plana za reformu inspekcija u Republici Srpskoj. U drugoj fazi, nakon stupanja na snagu Zakona o inspekcijama, usvojena je nova unutrašnja organizacija i sistematizacija u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove – pojasnio je Višković.

On je rekao da će dalje aktivnosti biti usmjerene na aktivnosti zajedničkog i usaglašenog rada inspekcija svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj.

– Cilj je da se u narednom periodu sačini analiza reforme inspekcija i uređenje stanja u oblasti inspekcija. Mjera smanjenje sive zone u prikazivanju prometa pomoću implementacije novog sistema fiskalnih kasa nastavlja se i u ovom ciklusu – istakao je Višković.

On je rekao da je postojeći model sistema fiskalnih kasa pokazao određene manjkavosti i pojavila se realna potreba da sistem bude unaprijeđen, a sve s ciljem sprovođenja politike Vlade Republike Srpske u vezi sa smanjenjem sive zone u prikazivanju prometa.

Prema njegovim riječima, bilo je neophodno da se pokrenu aktivnosti kojim bi se preispitao postojeći model, te se na osnovu izvršene analize i ponuđenih modela izvrši tranzicija na manje zahtjevan, a istovremeno efektivniji i efikasniji sistem.

Višković je rekao da je urađena detaljna analiza na osnovu koje su predložena nova rješenja, s ciljem potpune implementacije novog sistema fiskalizacije u Republici Srpskoj, a koji će suziti i eliminisati prostor za sprovođenje aktivnosti u sivoj zoni koje se odnose na prikazivanje prometa.

On je naveo da je uređenje oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti mjera čija se realizacija završava u 2022. godini.

Osnovni ciljevi mjere su obezbjeđenje visokog stepena pravne sigurnosti za sve učesnike u posredovanju u prometu nepokretnosti, viši kvalitet usluga u oblasti posredovanja po evropskim standardima poslovanja, jačanje konkurentnosti privrednih subjekata u sektoru usluga, suzbijanje sive ekonomije i razvoj tržišta nepokretnosti u Srpskoj.

Višković je rekao da reforma tržišta električne energije pretpostavlja liberalizaciju tržišta električne energije za sve kupce, te vlasničko razdvajanje tržišnih elektroenergetskih djelatnosti od regulisanih.

On je naveo da realizacija ovih mjera predstavlja implementaciju novog Zakona o električnoj energiji u skladu sa odgovarajućim direktivama Evropske unije, odnosno Direktivama Trećeg energetskog paketa, kroz potpuno otvaranje tržišta električne energije bez diskriminacije za sve učesnike na tržištu.

Prema njegovim riječima, ovo se odnosi na razdvajanje djelatanosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom, te reorganizaciju proizvođača električne energije koji posluju u okviru MH „Elektroprivreda Republike Srpske“.

On je rekao da je unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jedan od strateških ciljeva definisanih Strateškim planovima razvoja u sva tri strateška sektora: poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda.

– Kao prioriteti u narednom trogodišnjem periodu definisani su: povećanje obima proizvodnje domaćih poljoprivrednih proizvoda, informatizacija sektora s ciljem efikasnijeg usmjeravanja finansijskih sredstava, podizanje nivoa investiranja unutar sektora kroz obezbjeđivanje dodatnih izvora finansiranja, unapređenje spoljnotrgovinskog bilansa kroz uvođenje mjera zaštite domaće
proizvodnje i unapređenje izvozne sposobnosti sektora – naveo je Višković.

On je rekao da usklađivanje zakonodavno-pravnog okvira i strateških programa u smislu njihovog približavanja okvirima Evropske unije i zajedničke agrarne politike predstavlja jedan od načina unapređenja konkurentnosti sektora.

Višković je naveo da je podrška prerađivačkoj industriji mjera čija je realizacija počela u prethodnom programskom ciklusu, s ciljem otklanjanja identifikovanih problema, odnosno prevazilaženja negativnih uticaja pandemije kovida 19 na poslovanje privrede.

On je rekao da su u 2020. godini i prvom polugodištu 2021. godine, najznačajnije aktivnosti bile usmjerene na podršku privrednim subjektima za održavanje poslovne aktivnosti u uslovima poslovanja pod uticajem pandemije kovida 19 i na stvaranje preduslova za povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede s ciljem povećanja plata.

– Cilj ove mjere je pokretanje/oživljavanje proizvodnje, povećanje obima industrijske proizvodnje i zaposlenosti u privrednim društvima sa državnim kapitalom iz oblasti prerađivačke industrije – napomenuo je Višković.

On je rekao da je sprovođenje ove mjere predviđeno dokumentom Strategija razvoja industrije Republike Srpske za period 2021–2027. godina.

Višković je naglasio da je digitalna transformacija industrije nova mjera čiji je cilj unapređenje poslovnog okruženja i pružanje usluga optimizacije i ubrzavanja poslovnih procesa, efikasnijeg i transparentnijeg poslovanja, automatizacije procesa i radnih postupaka, odnosno transformacije procesa u preduzećima i
prilagođavanja modernim tehnološkim procesima rada u privredi.

On je rekao da će se u okviru ove mjere promovisati sprovođenje digitalizacije u industriji, pružati edukacije i savjetovanje preduzeća o primjeni digitalnih rješenja u industriji, te podsticati digitalizacija u industrijskim preduzećima.

Višković je dodao da će u narednom periodu biti nastavljeno smanjenje uticaja posljedica pandemije kovida 19 na turizam i vraćanje na međunarodno turističko tržište.

– Kao prioriteti se izdvajaju: izrada strateškog akta, kreiranje stimulativne politike za turistički sektor, kao i mjere koje se odnose na povećanje broja dolazaka stranih turista. U svrhu oporavka turizma, kreiraće se promotivne i marketinške kampanje za domaće i strano tržište – rekao je premijer Srpske.

Višković je zaključio da se ključne aktivnosti u okviru mjere Unapređenje sistema socijalne zaštite u programskom periodu 2022-024. godine odnose na: osnivanje zavoda za socijalnu zaštitu, izradu Strategije socijalne zaštite Republike Srpske, nadogradnju Sotac (Social Sector Technical Assistance Project) elektronske baze podataka i uvezivanje sa ostalim izvorima elektronskih podataka i implementacija strateških ciljeva industrije na takozvanu zelenu ekonomiju i kružnu ekonomiju.