Višković: Šmitova odluka nema pravno dejstvo na teritoriji Republike Srpske

6
Foto: Goran Šurlan/RAS Srbija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je danas da ova odluka Kristijana Šmita kojom nameće dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske i da ne može proizvoditi pravno dejstvo na teritoriji Srpske.

– Ustav Republike Srpske, u članu 70. propisuje nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje zakona. Procedura za donošenje zakona jasno je propisana i utvrđena i samo zakoni doneseni po toj proceduri mogu se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske – naglasio je Višković.

On je podsjetio da je stupanje na snagu zakona propisano odredbama člana 109. Ustava Republike Srpske koji propisuje da se svi zakoni objavljuju u odgovarajućem službenom glasilu, odnosno Službenom glasniku Republike Srpske i stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Višković je naveo da su sva pitanja koja su predmet pomenute odluke već propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske,koji je u potpunosti usklađen sa preporukama i direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama.

– Uvažavajući naprijed navedeno, odluka Kristijana Šmita nije u saglasnosti sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srpske i ne može proizvoditi pravno dejstvo na teritoriji Republike Srpske – poručio je premijer Srpske.

Podsjećamo, Šmit je juče, između ostalog, nametnuo i odluku koja se odnosi na izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske.