Vlada: Posebni kolektivni ugovori produženi do kraja juna 2021. godine

23
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluke o primjeni odredaba posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u organima uprave i javnim službama do 30. juna 2021. godine.

– Odluke su donesene zbog toga što 19. avgusta prestaju da važe odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave, a 24. avgusta odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Srpske – saopšteno je Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U obrazloženju se navodi da u zakonom predviđenom roku nisu stvoreni uslovi za početak pregovora Vlade sa reprezentativnim sindikatima u oblasti uprave i javnih službi u vezi produženja primjene, izmjena i dopuna postojećih ili zaključivanja novih posebnih kolektivnih ugovora, jer reprezentativni sindikati u ovim oblastima nisu obrazovali odbor za pregovore u skladu sa Zakonom o radu, kao druga ugovorna strana.

– Imajući u vidu da bi prestankom primjene posebnih kolektivnih ugovora došlo do smanjenja obima prava i gubitka prava radnika utvrđenih tim kolektivnim ugovorima, Vlada Srpske je, s ciljem očuvanja tih prava, donijela Odluku o primjeni odredaba posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u organima uprave i javnim službama Republike Srpske do 30. juna 2021. godine – navodi se u saopštenju.