Vlada Srpske: Vukanovićeve tvrdnje neprihvatljive, tendenziciozne i zlonamjerne

24
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske saopštila je da su neutemeljene tvrdnje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića da Vlada, predvođena premijerom Radovanom Viškovićem, „otima zemlju poslanika SDS-a Branka Butulije i oduzima ga bez naknade za gradnju solarne elektrane na području opštine Bileća“.

Saopštenje Vlade:

Povodom tvrdnji narodnog poslanika Nebojša Vukanovića o tome da Vlada Republike Srpske, na čelu sa Radovanom Viškovićem, navodno „otima zemlju poslanika Srpske demokratske stranke Branka Butulije i oduzima ga bez naknade za gradnju solarne elektrane na području opštine Bileća“, ističemo da se radi o neutemeljenim i senzacionističkim tvrdnjama, baziranim na zlonamjerenom izvrtanju činjenica.

Naglašavamo da se Vladi Srpske 18. aprila ove godine obratilo Pravobranilaštvo Republike Srpske, sjedište zamjenika Trebinje, sa prijedlogom da Vlada Srpske donese rješenje kojim će se korisniku eksproprijacije dozvoliti stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina od poslanika SDS-a Branka Butulije, nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproroprijaciji, a u vezi izgradnje solarne elektrane na području opštine Bileća.

Uz zahtjev Pravobranilaštva, priloženi su svi dokazi neophodni za odlučivanje u ovoj upravnoj stvari, a saglasno odredbama člana 3. stav 3. Zakona o eksproprijaciji.

Vlada Srpske razmatrala je navedeni zahtjev, rješenje RUGIP-a, i druge priložene dokaze, te utvrdila da je opravdan zahtjev za predaju eksproprisane nekretnine.

Na osnovu navadenog prijedloga, Vlada Srpske je na 170. sjednici, održanoj 19. maja, donijela Rješenje kojim se Republici Srpskoj, radi izgradnje solarne elektrane na području opštine Bileća, dozvoljava stupanje u posjed na zemljištu od 6.734 kvadratna metra, u vlasništvu poslanika Butulije.

Kako se navodi u Rješenju, zakonski zastupnik korisnika ekproprijacije je sa vlasnikom zemljišta pokušao zaključiti sporazum o naknadi, a na osnovu tržišnih cijena koje je u postupku utvrdio vještak poljoprivredne struke, ali sporazum nije zaključen, jer vlasnik nije pristao na ponuđenu naknadu.

Napominjemo da je Ministarstvo energetike i rudarstva pokrenulo inicijativu kod Pravobraništva Republike Srpske o predaji u posjed eksproprisanih nepokretnosti, sa obrazloženjem da, bez riješenih imovinsko pravnih pitanja, investitor ne može dobiti odobrenje za građenje, te da se time dovodi u pitanje izgradnja objekta i nastanak štete u vidu izgubljene dobiti.

Apsolutno su neprihvatljive, tendenziciozne i zlonamjerne tvrdnje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića da se radi o „otimanju zemljišta bez naknade“.

Naprotiv, prema Zakonu o eksproprijaciji, svaki građanin, pa tako i poslanik SDS-a Branko Butulija, ukoliko je nezadovoljan ponuđenom cijenom za zemljište može da pokrene sudski spor u kojim traži određivanje naknade.

Takođe, poslanik SDS-a Butulija, kako to stoji i u navedenom rješenju, može da pokrene upravni spor protiv navedenog Rješenja tužbom kod mjesno nadležnog suda.