Vlada usvojila odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Srpske

8
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Srpske koja se, između ostalog, odnosi na izgradnju vjerskog objekta Srpske pravoslavne crkve u krugu Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini.

Ovom odlukom utvrđuje se da je od posebnog interesa za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite realizacija investicionog projekta izgradnje srpskog pravoslavnog hrama u krugu bijeljinske bolnice, te korištenja nepokretnosti u svojini Republike na području tog grada, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Osim vjerskog bili bi izgrađeni i objekti predviđeni za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite za parohijane i ugrožene kategorije stanovništva, gdje bi bila ostvarena saradnja Bolnice sa Eparhijom u pogledu volonterskog rada i podrške građanima u prevenciji i jačanju mentalnog zdravlja, s fokusom na socijalizaciju i resocijalizaciju zavisnika od droge i njihovo ponovno uključivanje u društvo.

S ciljem realizacije ovog investicionog projekta Vlada bez naknade prenosi pravo svojine nad predmetnim nepokretnostima na Srpsku pravoslavnu crkvu, Eparhiju zvorničko-tuzlansku.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite je ovlašten da u ime Vlade i s ciljem realizacije ove odluke zaključi ugovor o prenosu prava svojine sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Eparhijom zvorničko-tuzlanskom.

Za realizaciju ove odluke zadužuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Srpska pravoslavna crkva, Eparhija zvorničko-tuzlanska i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Povećan broj studenata koji se upisuju na prvu godinu studija

Vlada Republike Srpske odlučila je danas da broj upisanih studenata u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/25. godini bude povećan sa dosadašnjih 4.705 na 4.730.

Ovom odlukom odobrava se upis 1.850 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, i to na redovan studij 1.234 studenta čije se školovanje finansira iz budžeta, 196 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje i 298 studenata stranih državljana, te 122 studenta na vanredni studij.

Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da se izmjeni prethodne odluke pristupilo zbog povećanja broja studenata čiji se broj utvrđuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2024/25. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Razlog za navedeno povećanje broja studenata nalazi se u činjenici da je studijski program prvog ciklusa studija Inženjerstvo informacionih sistema i tehnologija Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju, naknadno dobio dozvolu za izvođenje.

Prema tome, zbog pristiglog prijedloga Univerziteta u Istočnom Sarajevu za izmjenu broja studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija, pristupilo se izmjenama ranije odluke.

Iz Vlade napominju da je došlo do povećanja broja studenata koji su obuhvaćeni ranije donesenom odlukom na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a posebno u okviru kategorije budžet za ukupno 20 upisnih mjesta na prvom ciklusu studija na pomenutoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu prosvjete i kulture da izvrši prenos prava vlasništva sa nematerijalne neproizvedene opreme u pripremi na osnovne škole, srednje škole i institucije specijalnog umjetničkog obrazovanja i vaspitanja u iznosu od 499.401 KM.

Ministarstvo prosvjete i kulture je u toku 2015. godine realizovalo projekat „Implementacija i održavanje jedinstvenog poslovnog informacionog sistema u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srpskoj – Aplikativni softver“.

Realizacijom ovog projekta, sve javne institucije osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa samim tim i Ministarstvo, dobile su na raspolaganje standardizovan i integrisan informacioni sistem koji je obuhvatio najnovija tehnološka i zakonska rješenja, te osigurao najbolju tehničku podršku njegovom funkcionisanju.

Poslovni informacioni sistem obuhvata kompletno finansijsko poslovanje škola kroz ljudske resurse, plan i program rada škole, finansijsko knjigovodstvo, fakture i osnovna sredstva.

Uzimajući u obzir važnost poslovnog informacionog sistema, Ministarstvo je odlučno u namjeri da sistem održi ažurnim, stabilnim i u skladu sa tehnološkim promjenama konstantno da radi na njegovom unapređenju.

Projekat „Opremanje osnovnih škola IKT opremom i implementacija bežične internet mreže u svim školama – faza prva“ u okviru koga je planirana realizacija nabavke licenci za nadograđene module poslovnog informacionog sistema, nastavak je realizacije projekta „Opremanje vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj računarskom opremom i softverom“.

Cilj ovog projekta je da se isporukom trajnih licenci za nadograđene module poslovnog informacionog sistema izvrše tehnološka i funkcionalna unapređenja sistema.

Na taj način bi svi korisnici sistema na raspolaganju imali savremen i efikasan informacioni sistem, koji će zadovoljavati zakonske i sve druge propisane okvire poslovanja obrazovih ustanova, a Ministarstvu omogućiti još bolje finansijske analize, predikcije i planiranja.

Vlada Srpske razriješila je Miodraga Lončarevića funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Republike Srpske, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te na tu funkciju imenovala Kostadina Vasića na period od dva mjeseca.