Vlada utvrdila Nacrt strategije za suzbijanje nasilja u porodici

20
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije za suzbijanje nasilja u porodici, čiji su strateški ciljevi prevencija ovog vida nasilja, te podrška i pomoć žrtvama, kao i zaštita od porodičnog nasilja u vanrednim situacijama.

Među strateškim ciljevima su i praćenje sprovođenja zakona, politika i mjera protiv nasilja u porodici.

Posebni ciljevi su jačanje preventivne politike i odvraćanje od nasilja u porodici, efikasna primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja u porodici.

Strategija za suzbijanje nasilja u porodici predstavlja nastavak strateškog pristupa rješavanju ovog problema, koji je započeo izradom i primjenom Strategije za borbu protiv nasilja u porodici do 2013. godine, te Strategije za suzbijanje nasilja u porodici od 2014. do 2019. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala Analizu uticaja aktivnosti Investiciono-razvojne banke (IRB) na privrednu strukturu Republike Srpske, sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je IRB iz sredstava fondova kojim upravlja, do kraja 2019. godine plasirala ukupno 2.559 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Od navedenog iznosa, 1.998 miliona KM ili 78,1 odsto plasirano je na kreditnoj osnovi, 557,9 miliona KM ili 21,8 odsto kroz plasmane u hartije od vrijednosti emitenata sa područja Republike Srpske, dok je preostalih 3,8 milion KM plasirano na bespovratnoj osnovi putem Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj.

Sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine plasmanima IRB-a, prema izjavama korisnika kreditnih sredstava, omogućeno je očuvanje postojećih 54.871, te otvaranje 5.174 novih radnih mjesta.

Osim toga, 343 korisnika zajmova za nezaposlene demobilisane borce preuzelo je obavezu samozapošljavanja.