Vlada: Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj

8
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Stanje bezbjednosti u oblastima kriminaliteta, saobraćaja i javnog reda i mira je zadovoljavajuće, a Ministartvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske lani je uspješno realizovalo poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, navedeno je u izvještaju o radu MUP-a koji je usvojila Vlada Srpske.

Analizirajući zadnjih pet godina, u oblasti kriminaliteta zadržan je trend pada stope kriminaliteta koja je 2019. godine bila 650, a u prošloj 602, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Stopa krivičnih djela u 2023. godini je ispod petogodišnjeg prosjeka (611), podaci su izvještaja o radu MUP-a za prošlu godinu.

Zadržan je i trend povećanja ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela, koji je 2019. godine iznosio 84 odsto, a 2023. godine 90,3 odsto, kao i rasvijetljenosti krivičnih djela koja su počinila nepoznata lica (2019. godine 67 odsto, a 2023. godine 74,1 odsto).

Imenovana radna grupa za izmjene Zakona o komunalnoj policiji

Vlada Republike Srpske imenovala je radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.

Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da je Vlada na sjednici održanoj u novembru prošle godine donijela Zaključak kojim je, između ostalog, konstatovala da je u ovoj godini potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji i da se taj akt uvrsti u planska dokumenta Vlade i Narodne skupštine.

Zaključkom je predviđeno da Vlada na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave imenuje radnu grupu od predstavnika relevantnih republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave.

Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2024. godinu predviđeno je donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.

Postupajući po Zaključku Vlade, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je od republičkih organa uprave i organa jedinice lokalne samouprave pribavilo prijedloge za imenovanje njihovih predstavnika u radnu grupu.

Predloženo je da radna grupa ima 17 članova.