Zašto je direktor OBA svoje fakultetske diplome proglasio tajnim dokumentima?

11
Foto: faktor.ba

Šta je sporno u najnovijim „diplomama“ direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije, koje je dostavio Parlamentarnoj komisiji za nadzor nad radom OBA, pa ih skriva od javnosti?

I je li Osman Mehmedagić Osmica zloupotrijebio službeni položaj i svjesno prekršio zakone time što je sam svoje navodne diplome proglasio tajnim dokumentima? Nadležne bh. institucije – Tužilaštvo i Ministarstvo bezbjednosti – još se ne oglašavaju.

Sa srednjom školom se mučio – dvojke je elektromehaničar nizao. No onda je znanje – na vremešnog “studenta” Osmana Mehmedagića naprosto kidisalo. Studirao je malo na Pravnom fakultetu u Sarajevu – za samo dva ratna mjeseca – “ispolagao” sve brucoške ispite, pa se onda “doobrazovao” na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci.

Kada mu je sumnjiva banjalučka diploma poništena Mehmedagić je “skoknuo” do travničkog pravnog fakulteta – isturenog odjeljenja u Kiseljaku. Pa onda odlučio da naučne vidike brzopotezno “usavrši” studirajući na daljinu na Američkom univerzitetu sa sjedištem u Tuzli i nepostojećim ogrankom na postojećoj adresi u Sarajevu.

Kako je koja diploma u javnost dospijevala, pojavljivale su se i nezakonitosti. Valjda mu dosadilo da i dalje “studira” i diplome raznosi pa je dvije, iz mnoštva odabrane a još neponištene, dostavio parlamentarnoj komisiji. I na javne isprave, što diplome jesu, stavio oznaku tajnosti.

– Zaštita ličnih podataka nije smetnja da građani saznaju ko radi u javnim organima, a to podrazumijeva i podatke o školskoj spremi, obrazovanju i druge informacije koje su bitne za javnost – izjavio je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević.

Ni zaštita tajnih podataka nije smetnja da Mehmedagićeve diplome budu javne. Jer zakon je jasno propisao šta je “tajni podatak” na koji prvi bh. tajni agent može da stavi oznaku tajnosti.

– Tajnim se smatra podatak čije bi otkrivanje moglo prouzrokovati ugrožavanje integriteta Bosne i Hercegovine – navodi se u Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH.

Kako Mehmedagićeve sumnjive diplome mogu da ugroze integritet BiH, to zna valjda samo vlasnik i potpisnik oznake tajnosti. No integritet potpisnika lično, itekako mogu.

Zakon je ponovo jasan i potencijalno opet prekršen.

– Ne može imati karakter tajnosti onaj podatak kojem se tajnost određuje s namjerom prikrivanja izvršenog krivičnog djela, prekoračenja ili zloupotrebe ovlaštenja, s ciljem prikrivanja bilo koje nezakonitosti ili prikrivanja administrativne greške – stoji u Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH.

Proglašavajući vlastite sumnjive diplome “državnom tajnom”, donedavni srednjoškolac navodno je uporište potražio u internim aktima prema kojima dosijei svih zaposlenih u Agenciji imaju oznaku tajnosti. Ali “zaboravio“” je da su zakoni od podzakonskih akata snažniji.

Da obavlja javnu funkciju koja zakonski podrazumijeva visoku stručnu spremu i da javnost ima pravo da zna da li za tu funkciju, ispunjava uslove.

S druge strane, Mehmedagić je zaboravio i da oznaku “tajnosti” može, opet prema zakonu, da stavi samo na informaciju ili dokument koji je kreiran u Agenciji. A diplome to, valjda, nisu.

– Smatram da je to neprihvatljivo da je to put u Sjevernu Koreju da se sa tim direktor izdigao iznad Tužilaštva iznad Parlamenta. Vlastitu diplomu proglasiti sam sebi tajnim dokumentom da drugi ne bi imali uvid na nju, znači to do sada još nikad niko nije uradio. Ovo je jedna velika sramota – izjavio je član Komisije za nadzor nad radom OBA Nenad Stevandić.

A šta ako “inovativnim” Mehmedagićevim stopama krenu direktori primjera radi, SIPE i drugih bezbjednosnih agencija, pa onda članovi Predsjedništva i predsjedavajući parlamentarnih domova, predsjedavajući Savjeta ministara i bh. ministri pa predsjednici svih sudova u BiH, predsjednici entiteta, kantona, Distrikta, svih zakonodavnih tijela, pa guverner Centralne banke!? Jer svi oni imaju zakonsko pravo da u svom sektoru “lijepe” oznake tajnosti. Parlamentarnoj komisiji ruke su vezane.

– Mi nemamo ovlasti da skidamo tajnost i da to Tužilaštvo može da traži od OBA. Samo onaj organ koji je proglasio dokument tajnim može skinuti tajnost – izjavio je predsjednik Komisije za nadzor nad radom OBA Nermin Nikšić.

Može i ministarstvo bezbjednosti, kao krovni bezbjednosni organ, ali ono se ne oglašava. Može i Tužilaštvo da “zaviri” u najnoviju “državnu tajnu” Osmana Mehmedagića, i bez skidanja oznake tajnosti.

A može i da istraži sve nezakonitosti “samoposluživanja” u nauci, najnovijeg bošnjačkog intelektualca sa Hudinijevim umijećem. Samo ako to zaista želi.