Kako je 14 vukova potpuno izmjenilo ekosistem

62
Foto: ninequartercircle.com

Veoma zanimljiva promjena desila se u Nacionalnom parku Jeloustoun u SAD. Kada je 1995. godine, u divljinu pušteno 14 vukova, naučnici nisu ni pomišljali da će to promjeniti cjelokupni ekosistem parka.

70 godina u parku nije bilo vukova, a za to vrijeme tamo su vladali jeleni, koji su tokom godina nekontrolisanog uzgoja nanijeli ozbiljnu štetu biljnom svijetu.

Četrnaest vukova, naravno, nije moglo da pojede sve jelene, ali primorali su ih da izaberu mjesta za pašnjake pažljivije i da izbjegnu neke dijelove parka u kojima su vukovi stalno patrolirali.

Na tim mjestima vegetacija je počela da oživljava. Za šest godina broj stabala porastao je za čak pet puta. Pojavili su se dabrovi kojima su bila potrebna drveća da bi izgradili brane.

Izgradnjom brana povećao se i broj vodenih pacova, pataka i ribe. Vukovi su smanjili populaciju šakala, što je dovelo do povećanja broja zečeva i miševa, a oni su zauzvrat privukli jastrebove, jazavce i lisice u park.

Medvjedi su dolazili u park, jer su mogli da otjeraju vukove od svog plena ili pojedu njihove ostatke.

Ono što je začuđujuće, vukovi su promijenili tok rijeka. Riječna korita su se ispravila i stabilizovala pa se i erozija se smanjila.

To se dogodilo zato što je uticaj vukova na jelene doveo do eksplozivnog rasta drveća i trave na obalama rijeka, što je dovelo do njihovog jačanja. Geografija samog parka se promjenila, a sve zahvaljujući 14 vukova puštenih prije manje od 25 godina.

Očigledno je da priroda uvijek nađe svoj put, a da joj je nekada potrebna samo mala pomoć čovjeka kako bi lakše tim putem hodila.