Petković: Ukidanjem neopravdanih privilegija do ušteda

18
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Cilj izmjena Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave jeste potreba da se funkcionerima u jedinicama lokalne samouprave, kojima je prestala funkcija, ukine neopravdana privilegija primanja plate, rekao je Srni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković.

Petković, koji je poslanik Ujedinjene Srpske, pojasnio je da je izmjene ovog akta predložio s ciljem da se već u ovoj godini, koja je izborna, postignu određene uštede u budžetima Srpske i lokalnih zajednica, te da se ta finansijska sredstva preraspodijele u druge svrhe.

On je u vezi s tim iznio podatak da je lani, nakon opštih izbora u BiH, za ove namjene izdvojeno oko milion KM.

Petković je izrazio nadu da će izmjene ovog akta biti usvojene.

– Smatram da za ovo imamo podršku i vlasti i opozicije – rekao je Petković govoreći o Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, koji se nalazi na predloženom dnevnom redu predstojeće sjednice Narodne skupštine.

U skladu sa predloženim izmjenama trebalo bi da bude brisan član 28 važećeg zakona zato što se na ovaj način želi spriječiti da funkcioneri jedinica lokalne samouprave po prestanku funkcije nastave da dobijaju platu, iako nisu više na funkciji.

– Briše se i član 29 Zakona jer se primjena ovog člana vezuje za član 28 koji se briše. Dakle, brisanjem člana 28 prestaje razlog za postojanje člana 29 – navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

U članu 28 važećeg Zakona navodi se da funkcioner po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od šest mjeseci u iznosu koji je imao u vrijeme prestanka funkcije, te da se ovo pravo, izuzetno, može produžiti još šest mjeseci ako funkcioner u tom roku ostvaruje pravo na penziju.

– Ovo pravo prestaje zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Funkcioner prava iz ovog člana ostvaruje kod organa u kome je radio u trenutku prestanka funkcije – navodi se u članu zakona, čije brisanje se predlaže.

Prema važećem zakonu, funkcioneru jedinice lokalne samouprave funkcija prestaje u slučajevima smrti, isteka mandata, na lični zahtjev /podnošenje ostavke/, opoziva, razrješenja i bolesti.

Takođe, funkcioner nakon isteka funkcije ima pravo da se vrati na posao kod ranijeg poslodavca na poslove koji odgovaraju nivou njegove stručne spreme u skladu sa Zakonom.