Savjet Evropske unije: BiH da jača institucije

18
Foto: EPA-EFE/Stephanie Lecocq

Savjet Evropske unije pozdravio je Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Uniji i primio k znanju da ta zemlja ne ispunjava dovoljno političke kriterijume iz Kopenhagena, te da treba uložiti značajne napore na jačanju institucija radi garancije demokratije, vladavine prava, kao i zaštite ljudskih prava i manjina.

Savjet Evropske unije pozdravio je nominovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara, te apeluje na izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti da počnu rješavati ključne prioritete identifikovane u Mišljenju Komisije, u skladu s legitimnim težnjama građana BiH za napretkom ka Evropskoj uniji.

Što se tiče ekonomskih kriterijuma, BiH je postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti, s tim da je uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i postizanje konkurentnosti na zajedničkom tržištu još u početnoj fazi.

BiH treba da poboljša rezultate na sprovođenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, navodi se u zaključcima.

BiH je na početku i kada je riječ o nivou spremnosti za preuzimanje obaveza članstva u Evropskoj uniji i treba značajno da unaprijedi usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem Evropske unije, te sprovodi odgovarajuće zakone.

BiH, ističu u Savjetu, treba ulagati kontinuirane napore, posebno u pogledu provođenja četrnaest ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije.

Potrebno je ispuniti navedene ključne prioritete, usmjerene na oblast demokratije i funkcionalnosti države, vladavinu prava, osnovna prava i reformu javne uprave, navodi se u saopštenju Delegacije Evropske unije u BiH.

Savjet je konstatovao da će otvaranje pregovora o pristupanju razmatrati Evropski savjet, u skladu sa ustaljenom praksom, u trenutku kada Komisija ocijeni da je BiH postigla potrebni stepen usklađenosti s kriterijumima za članstvo, a posebno da je ispunila ključne prioritete navedene u Mišljenju Komisije.

Savjet je pozvao Komisiju da svoje godišnje izvještaje za BiH, počevši od izvještaja iz 2020. godine, usmjeri na sprovođenje ključnih prioriteta koje je potrebno rješavati.

Ovo tijelo Evropske unije ponovilo je opredijeljenost Unije perspektivi BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.