Tešanović: Neophodno ukidanje „bijelog hljeba“

18
Foto: SRNA

Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović smatra da je potrebno ukinuti „bijeli hljeb“, odnosno dobijanje plate i drugih privilegija nakon isteka mandata funkcionera.

„Ova privilegija nije potrebna i zato je treba ukinuti. Sredstva koja se izdvajaju za „bijeli hljeb“ mogu biti utrošena za realizaciju projekata važnih za naše građane“, rekla je Tešanovićeva Srni.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković uputio je u skupštinsku proceduru dva nacrta zakona čijim će usvajanjem biti ukinut „bijeli hljeb“ za izabrana i postavljena lica koja pola godine nakon prestanka mandata imaju pravo na platu, plaćene poreze i doprinose.

Riječ je o Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave i Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima.