U Ženevi verifikovana Republika Srpska

12
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Republika Srpska je jasno međunarodno verifikovna 8. septembra 1995. godine u Ženevi, kada je postignut usmeni dogovor o podjeli BiH na dva entiteta – Republiku Srpsku i Muslimansko-hrvatsku federaciju.

Na taj način je Republika Srpska, formirana 9. januara 1992. godine, prije bilo kakvih sukoba u BiH, i zvanično potvrđena u najvišim diplomatskim krugovima.

Republika Srpska i Muslimansko-hrvatska federacija, koja je formirana 1994. godine u Vašingtonu, udružile su se tako u novu BiH, putem plana koji je za osnovu imao Kutiljerov papir iz 1992. godine i Oven-Stoltenbergov plan iz 1993. godine koje je muslimanska strana prihvatila pa odbacila.

Jedina bitna razlika je u tome što je u Dejtonu stvorena složna zajednica od dva entiteta – Srpske i zajedničke federacije Muslimana (danas Bošnjaka) i Hrvata, za razliku od Kutiljerovog i Vens-Ovenovog plana koji su predviđali tri nacionalno većinska entiteta.

Tako je rat produžavan zarad muslimanskih političkih ciljeva, odnoso ciljeva SDA, da bi 1995. konačno bila stavljena tačka na taj krvavi sukob, koji je mogao biti spriječen u fabruaru i martu 1992. ili prekinut 1993. godine, da je muslimanska ratna vlada to željela.