Pol Sezan – slavan nakon smrti

270
Foto: seeprovence.com

Pol Sezan (1839-1906), francuski slikar i jedna od najznačajnijih ličnost evropskog slikarstva, preminuo je 22. oktobra 1906. godine.

Slikao je pejzaže, portrete i mrtvu prirodu.

Prirodu nije predstavljao vjerno, već kroz igru svjetlosti i sjenke dajući mnogo pažnje strukturi slike.

Pejzaže je pojednostavljavao na geometrijske oblike i upotrebljavao neočekivane sjenke i zbog toga ga u slikarskom svijetu smatraju prethodnikom kubizma.

Njegovi likovi su bez pokreta i bez izraza i mimike.

Za života nije smatran za velikog umjetnika i susretao se sa pogrdama i uvredama jer se razlikovao od dotadašnjih umjetnika.

Njegova umjetnost bila je nova, neuobičajena i neshvaćena.

Javnost je počela da obraća pažnju na njegove slike kada je prevazišla mišljenje da su nekompletne.

Sezanova slika „Dječak u crvenom prsluku“, procijenjena na 100 miliona švajcarskih franaka, ukradena je 10. februara 2008. u Cirihu i pronađena 11. aprila 2012. u Beogradu.