Šeranić: U planu rekonstrukcija psihijatrijskih klinika Srpske

8
Foto: Sinša Pašalić/RAS Srbija

Formiranjem Savjeta Ministara omogućava se realizacija mnogih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj. Jedan od njih je rekonstrukcija psihijatrijskih klinika u Srpskoj. Plan je to Ministarstva zdravlja za narednu godinu.

– Prati nas Banka Savjeta Evrope zajedno sa UNDP-om koji je zadužen za tehničku dokumentaciju i pripremu cijelog tog projekta. Za realizaciju tog projekta u svakom slučaju, zajedno sa njima će biti zaduženo i Ministarstvo zdravlja – rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Prioritet ovog ministarstva biće novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, kaže Šeranić. Već je napravljen i Nacrt novog zakona o zaštiti lica sa mentalnim poremećajem. Tim zakonom su propisana pravila kako se vrši, ako je to neophodno, imobilizacija ovih lica i kako pravilno sa njima postupati.

– Mi se trudimo da to bude koliko je moguće, što komfornije za naše pacijente i neophodno je da se zaštite njihova prava – kažu na Klinici.

– Da smo mi povodom tog zakona napravili protokol o fizičko-mehaničkoj imobilizaciji gdje se sve to notira i opisuje, vrijeme kad je napravljena imobilizacija, ko je naredio, šta je bio razlog za imobilizaciju, potom se to provjerava. Takođe se unosi u tu tabelu i kad je završena imobilizacija. U svakoj istoriji bolesti mi ustvari imamo zbog čega je to bilo potebno da se uradi ko je to naredio, naravno to samo može da naredi nadležni ljekar – istakla je Nera Zivlak Radulović, načelnik Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske.

Za realizaciju novih zakona Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dobilo je i veći budžet za narednu godinu. Sto miliona maraka od rebalansa za ovu godinu ide u njihovu kasu.

Pored rekonstrukcije psihijatrijskih klinika, sredstva će usmjeriti i na druge infrastrukturne projekte. Prioritet je izgradnja bolnice u Doboju, ali i rekonstrukcija bolnica u Zvorniku i Gradišci. Nastavljaju se i pregovori sa evropskom investicionom razvojnom bankom po pitanju medicinskog kampusa i rekonstrukcije infektivne klinike UKC-a Srpske.