Skendar Kulenović – poeta i srpski akademik

53
Foto: Skender Kulenović

Pisac Skender Kulenović (1910-1978), srpski akademik, autor potresne poeme „Stojanka majka Knežopoljka“, koju je kao učesnik Narodnooslobodilačkog rata napisao u jeku najžešćih borbi, preminuo je 25. januara 1978. godine.

Njegova najznamenitija pjesma predstavlja svjedočanstvo užasa i klanja koje su nad nad srpskim civilima na Kozari počinili pripadnici hrvatske vojske – ustaše, uz pomoć njemačkih saveznika.

Skender Kulenović je rođen u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom, nakon naglog osiromašenja porodice usljed agrarne reforme, prelazi u majčino rodno mjesto Travnik, gdje je završio Jezuitsku gimnaziju.

Već u trećem razredu Kulenović se javio sa prvim književnim radom, zbirkom soneta „Ocvale primule“. On je studirao pravo na Univerzitetu u Zagrebu.

Godine 1941. Kulenović stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine.

Kulenović je, zbog velikog književnog doprinosa, izabran za dopisnog člana Srpske akademija nauka i umetnosti, a 1974. godine i za redovnog člana.

Kao i mnoge druge ličnosti koje su vjeru odvajali od nacionalnog i izjašnjavale se kao Srbi čije je vjersko porijeklo muslimansko, ili su imale bliske veze sa srpskim institucijama, i Skender Kulenović je nakon raspada Jugoslavije postao meta vandala i ekstremista.

Tako je u federalnom Sarajevu srušena Skenderova bista, smještena na trgu koji je nazvan po Aliji Izetbegoviću, lideru SDA.