Vlada prihvatila 12,9 miliona evra donatorskih sredstava za Koridor „Pet ce“

18
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske prihvatila je donatorska sredstva Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan za finansiranje projekta Koridor „Pet ce“ – prvi dio, u ukupnom iznosu od 12.900.000 evra.

Sredstva su namijenjena za kofinansiranje projekta koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnoću.

Donatorska sredstva biće utrošena za kofinansiranje izgradnje dvije petlje auto-puta u Johovcu i Rudanci, za izgradnju dionice auto-puta u dužini od 6,1 kilometar između ovih petlji i za izgradnju priključnog puta sa dvije trake od oko jednog kilometra za spajanje postojećeg glavnog puta, uključujući prelaz preko rijeke Bosne.

Donatorska sredstva se realizuju putem EBRD-a, u skladu sa njihovim važećim procedurama.

Vlada je na današnjoj sjednici usvijila odluku o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti kovid-19 izazvane virusom korona.

Cilj Garantog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, odnosno obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed pandemije.

U odluci se navodi da maksimalan iznos garancije Srpske na nivou osiguranih portfolija kredita u okviru Garantnog programa iznosi 50.000.000 KM, a finansijske organizacije mogu da za realizaciju Garantnog programa odobre kredite u iznosu do 238.000.000 KM.

Maksimalan iznos kredita za mikropreduzeća je do 30.000 KM, za mala preduzeća do 100.000 KM i za srednja preduzeća do 250.000 KM.