Vlada Srpske smanjuje broj parafiskalnih nameta

24
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Radna grupa Vlade Republike Srpske koja radi na utvrđivanju registra neporeskih davanja, odnosno parafiskalnih nameta u Srspkoj, bi do 31. januara ove godine trebalo da završi svoj posao, nakon čega će biti nastavljen započeti proces smanjivanja broja parafiskalnih nameta koji opterećuju domaću privredu.

Kako je navedeno u Programu ekonomskih reformi 2020-2022, koji je sačinila Vlada Republike Srpske, taj proces će biti upotpunjen i smanjenjem procedura prilikom pružanja javnih usluga, što će dodano rasteretiti privredu kroz smanjenje troškova administriranja.

Takođe, u ovom Programu ekonomskih reformi, definsano je i da će biti utvrđen plan „giljotine“ nepotrebnih neporeskih davanja do juna 2020. godine sa prelaznim planom prilagođavanja institucija i organizacija na funkcionisanje nakon ukidanja pojedinih neporeskih davanja, te sa jasnim rokovima izmjena propisa kojim se uređuju pojedina neporeska davanja.

– U saradnji sa jedinicama lokalne samouprave nastojaće se iznaći rješenja za ukidanje ili smanjene različitih vrsta opštinskih gradskih taksa i naknada, a sve sa ciljem dodatnog rasterećenje parivrede – navedeno je u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske do 2020. godine.

Nastavak reformi u oblasti smanjenja opterećenja rada je politika Vlade Srpske još iz Reformske agende za period 2015-2018. godine, sa ciljem jačanja konkurentnosti privrede. Postepeno rasterećenje privrede je započeto prvo reformom u oblasti porodiljskog bolovanja, dok je promjena načina ugovaranja plata i povećanje neoporezivog dijela dohotka u 2018. godini imalo za cilj povećanje plata svim zaposlenim u Srpskoj.

– Cilj je i da se kroz analizu primjene Zakona o podsticajima u privedi izvrši umanjenje stopa doprinosa, a što je takođe aktivnost na smanjenju opterećenja rada – navedeno je u Programu ekonomskih reformi Srpske.

Privrednici u Republici Srpskoj ističu da su im parafiskalni nameti opterećenje u finansijskom smislu i da odbijaju strane ulagače.

Pored toga, ističu da parafiskalni nameti zahtijevaju i brojnu dokumentaciju koja im oduzima dragocjeno vrijeme. Zato naglašavaju da je rezanje ovih nameta neophodno, ali su svjesni da to neće biti lagan i brz proces.

Ipak, Vlada Republike Srpske je očigledno riješena da smanji opterećenja rada u Srpskoj, što je svojim aktivnostima i pokazala, tako da je za očekivati da ispuni i ovaj cilj koji je zacrtan u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske do 2022. godine.