Vlada usvojila Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća

11
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2027. godina, koja je predviđena Akcionim planom za realizaciju mjera Vlade za ovu godinu.

Dokument je usklađen sa Evropskim aktom za mala i srednja preduzeća, koji daje preporuke za regulisanje svih bitnih aktivnosti za ovu oblast.

Donošenjem ovog dokumenta definisani su novi instrumenti za podršku i uzeti u obzir zahtjevi u vezi sa evropskim integracijama, a donošenje dokumenta je važno i zbog nadležnosti Republike Srpske u ovoj oblasti, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada je danas donijela i Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja, kojom se uređuju predmeti projekata za direktna ulaganja, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj, kriterijumi za ocjenjivanje prijava i druga pitanja od značaja za postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Cilj dodjele podsticaja jeste davanje podrške realizaciji projekata privrednih subjekata u svrhu primjene nove tehnologije i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje, poboljšanja konkurentnosti proizvođača, podrške zapošljavanju, podrške privrednim subjektima u otežanim uslovima poslovanja koji su izazvani virusom korona i podsticanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

Podsticaji se dodjeljuju s ciljem podrške privrednim subjektima u otežanim uslovima poslovanja koji su izazvani virusom korona.

Budžetom Ministarstva privrede i preduzetništva za 2021. godinu planirana su sredstava za dodjelu podsticaja u iznosu od 4.000.000 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila i Informaciju o inicijativi za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Vlada predlaže Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da kod Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokrene inicijativu za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Cilj je stvaranja uslova za oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost komunalnih djelatnosti /električna energija, voda, gas i zbrinjavanje otpada/ neophodnih za finalnu proizvodnju robe privrednih subjekata koji se bave proizvodnim djelatnostima u slobodnim zonama.