Laza Lazarević – ljekar i pripovjedač

82
Foto: Laza Lazarević

Srpski pisac i ljekar Laza Lazarević (1851-1891), jedan od najboljih srpskih realista, rođen je na današnji dan 1851. godine.

Prava je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu.

Lazarević je napisao samo devet pripovjedaka, od kojih je „Švabica“ ostala u fragmentima.

Mada je imao patrijarhalne poglede na život, njegove sažete pripovijetke, sa veoma snažnom unutrašnjom dramatikom, imaju klasičnu vrijednost.

Prevodio je ruske pisce Nikolaja Černjiševskog, Nikolaja Gogolja i Alekseja Pisemskog, te francuskog pisca Ežena Srkriba.

Kao ljekar učestvovao je u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neki imaju izuzetan značaj.

Ostala djela Laze Lazarevića su: „Prvi put s ocem na jutrenje“, „Sve će to narod pozlatiti“, „Vetar“, „Na bunaru“, „Školska ikona“, „On zna sve“, „U dobri čas hajduci“ i „Verter“.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Beogradu nazvana je u njegovu čast „Dr Laza Lazarević“.