Vasić: Srbi moraju promijeniti pamet u kojoj bivstvuje otomanski sindrom – ne imaj svoje države, država je tvoj neprijatelj

21
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Piše: Rajko Vasić

Ja nisam vlast. Vlast je onoga ko je glasao i ko nije glasao. Vlast nije država. Vlast je, samo, motika za kopanje kuruza po državi.

Državi trebaju ljudi. Državi, još više, trebaju alatke, da bi imala ljude.

Svojim rođenjem si odgovoran državi. Dužan si joj. To nije do kraja uvažavajuće, ali ne možeš da biraš gdje ćeš da se rodiš. Država u kojoj si se rodio, rodila je tvoje pretke i omogućiće ti da ti rodiš svoje.

Nekad se to ne zove država, zove se zemlja, ali ako ste zajedno, to je skoro isto.

Nacija, a i vjera, ne mogu opstati bez države.

Zašto Zapad nagoni svaku državu u koju uđe, da proda sve, da sve privatizuje, da se riješi svega, da nadležnosti iz ministarstava raspodijeli po SZR, kao što su notari…

Zato što nastoji da uništi naciju. Kad se nacija dovoljno razori, ona postaje nesposobna da stvori i čuva državu. Kad nema nacije i države, ima teritorija. A Zapadu samo to treba.

Dakle.

Država mora da u svojim rukama ima:

  • Granice,
  • Ekonomiju, glavne generatore razvoja industrije, poljoprivrede…
  • Banke,
  • Regulaciju tržišta,
  • Vojsku,
  • Sudstvo,
  • Kulturu,
  • Medije…

Dabome da to košta. Ali to omogućuje opstanak. Nestanak je budzašto.

Svi se opredjeljuju za ono što je jevtinije.

Ja, pak, mislim da se radi o onima koji nisu sposobni da imaju državu. Takvi i treba da nestanu.