CIK: Upozorenje odgovornim za prikupljanje potpisa podrške birača

4
Foto: Klix.ba

Centralna izborna komisija BiH upozorava lica odgovorna za prikupljanje potpisa podrške birača za predstojeće opšte izbore da to rade u skladu sa zakonom i da sebe ne dovedu u situaciju da počine krivično djelo.

Iz CIK-a napominju da se, u skladu sa zakonom, prijava za ovjeru učešća na izborima političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata.

– Političke stranke ili nezavisni kandidati dužni su da potpise prikupljaju samo na obrascima koje im dodijeli CIK BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili nezavisni kandidat, ne uzimaju se u obzir – saopšteno je iz CIK-a.

Iz CIK-a ističu da obrazac za potpise treba, takođe, da sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj lica odgovornog za prikupljanje potpisa podrške.

Odgovorno lice svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i istinitost prikupljenih potpisa podrške.

Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima ističe u petak, 20. maja, u 16.00 časova.

U saopštenju se napominje da je CIK na lokalnim izborima 2020. godine utvrdio da se na obrascima za prikupljanje potpisa podrške nalaze i potpisi za umrla lica, za šta su podnesene 173 prijave nadležnim tužilaštvima.