Tegeltija: Usvajanje Strategije važno za procesuiranje ratnih zločina

4
Foto: SRNA

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina jako važno za BiH kako bi bili procesuirani i sankcionisani oni koji su počinili ratne zločine, a pravdu dostigli oni koji je traže.

– Siguran sam da će ova strategija tome pomoći – rekao je Tegeltija.

On je podsjetio da je ovaj dokument usvojen prije skoro dvije godine od svih onih koji su radili na njegovoj izradi, a da su nakon toga došli zahtjevi za promjenama tog dokumenta.

– Usvojen je još jedan aneks koji, po mom mišljenju nije ništa značajno promijenio suštinu same Strategije – rekao je Tegeltija.

Na pitanje da li je bilo pritisaka međunarodne zajednice da ovaj dokument bude usvojen, Tegeltija je rekao da je bilo razgovora.

– Ako pod pritiscima podrazumijevate razgovore, razgovora je bilo – rekao je Tegeltija.

On kaže da je na jutrošnjem sastanku koji je imao sa ministrima i šefom Delegacije EU u BiH Johanom Satlerom vodila rasprava oko pola jedne rečenice, koju je jedan od ministara predlagao da se ugradi u Strategiju, a koja na kraju nije ni ugrađena.

Savjet ministara danas je na vanrednoj sjednici usvojio Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Revidiranu strategiju, o kojoj je danas glasano u drugom krugu, predložilo je Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.

BiH je 2008. usvojila Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predviđala da se na nivou BiH procesuiraju najsloženiji predmeti ratnih zločina u roku od sedam godina, a svi ostali da budu prebačeni na entitetski nivo i završeni do 2023. godine.

Krajem 2015. istekao je rok od sedam godina, ali nisu bili završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na nivou BiH, zbog čega je Savjet ministara u aprilu 2017. godine formirao radnu grupu koja je u maju 2018. godine dostavila Prijedlog revidirane strategije, koja predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na nivo entiteta.

Prema Revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, najsloženiji predmeti biće procesuirani pred Sudom BiH, a ostali predmeti, koji su prema mišljenju pravnika manje složeni, biće procesuirani pred entitetskim pravosuđem ili pravosuđem Brčko distrikta.