Džonas Edvard Salk – tvorac prve vakcine protiv dječije paralize

164
Foto: Džonas Edvard Salk

Džonas Edvard Salk, pronalazač prve vakcine protiv dječije paralize, rođen je 28. oktobra 1914. godine.

Salkova vakcina potiv poliomijelitisa bila je jedna od prvih efikasnih vakcina protiv virusa.

Stvorena je na principu neutralisanog virusa koji izaziva imunu reakciju kod ljudi. Ova reakcija proizvodi dugotrajnu zaštitu od opasne žive forme virusa.

Salk je testirao preparat na sebi, svojoj porodici i saradnicima.

Testovi na oko dva miliona djece sprovedeni su 1954, tako što je polovina djece vakcinisana, a polovina je dobila placebo i služila kao kontrolna grupa.

Pokazalo se da je vakcina sigurna i efikasna.

Dvije godine poslije početka primjene ove vakcine, broj slučajeva poliomijelitisa u SAD pao je za 85 do 90 odsto.

Vakcina se daje injekcijom, a potrebno je povremeno obnavljati ovu proceduru.