Predsjedništvo BiH: Dva sanitetska kontejnera za opštine Tomislavgrad i Drvar

31
Foto: SRNA

Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima zbog velike opasnosti od širenja virusa korona i privremenom ustupanju dva sanitetska kontejnera opštinama Tomislavgrad i Drvar.

Iz Predsjedništva BiH saopšteno je da je na današnjoj sjednici usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu i biće dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedništvo BiH odobrilo je zaključivanje memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-jonskom regionu i donijelo odluku o pristupanju BiH Sporazumu o primjeni 11. dijela Konvencije UN o pravu mora.

Donesena je i odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Moldavije o međunarodnom drumskom prevozu, kao i sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i tereta.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo sporazum između Savjeta ministara i Vlade Velike Britanije o međunarodnom drumskom prevozu, Protokol uz Sporazum o međunarodnom povremenom prevozu putnika putničkim i običnim autobusima (INTERBUS Sporazum) u vezi sa međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prevozom putnika putničkim i običnim autobusima.

Prihvaćen je i Sporazum o grantu između BiH i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za zapadni Balkan Međunarodni koridor „Ce-Pet ce“ (CVC) BiH – drumska interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica jedan Tarčin – Ivan“, Sporazum o grantu Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo između BiH i EBRD koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan.

Predsjedništvo BiH je ratifikovalo Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoću u poreskim stvarima, Ugovor o finansiranju između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke za Mjere zaštite od poplava Republike Srpske.

Ratifikovan je i Ugovor o finansiranju projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj dva“ između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke, Ugovor o finansiranju Koridor „Pet ce“- Centralni dio između BiH i EBRD, sporazume o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH sa Srbijom i sa Crnom Gorom za 2018. godinu.

Na današnjoj sjednici Predsjedništvo BiH primilo je k znanju informaciju Ministarstva bezbjednosti u oblasti migracija u BiH za januar, februar i mart 2020. godine, kao i informaciju o mjerama i aktivnostima koje su preduzete s ciljem suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima i poboljšanja statusa BiH na listi zemalja koje katalizira Odsjek za nadgledanje i borbu protiv trgovine američkog Stejt departmenta.

Prihvaćen je i Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Češke.