Andrej Jeftić, prvi Srbin na važnoj funkciji u Svjetskom savjetu crkava

24
Foto: Andrej Jeftić

Svjetski savjet crkava, u čiji sastav ulazi 349 hrišćanskih crkava, imenovao je dr Andreja Jeftića za novog direktora Komisije za vjeru i poredak koja je centralno tijelo za teološki dijalog među hrišćanima na globalnom nivou.

Jeftić je prvi član Srpske pravoslavne crkve koji je dobio priliku da služi u Svjetskom savjetu crkava od njegovog osnivanja 1948.

Srpska pravoslavna crkva je član Svjetskog savjeta crkava od 1965, a izborom Andreja Jeftića za direktora Komisije za vjeru i poredak, SPC je počastvovana jer je jednom njenom članu pružena prilika da služi u Svjetskom savjetu crkava naročito na tako istaknutoj poziciji. Rimokatolička crkva je punopravni član Komisije za vjeru i poredak, ali je samo posmatrač u Savjetu svjetskih crkava.

Svjetski savjet crkava, čije je sjedište u Ženevi, obuhvata oko 590 miliona hrišćana u 120 zemalja, a među članicama su, pored Srpske pravoslavne crkve, i Ruska pravoslavna crkva, Grčka pravoslavna crkva, Vaseljenska patrijaršija, Crkva Engleske, Metodistička crkva i brojne druge denominacije, dok Rimokatolička crkva ima status posmatrača.

Jeftić, teolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, nekadašnji docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, predstavlja SPC u Svjetskom savjetu crkava od 2013. godine.

– Rad i misija Komisije za vjeru i poredak duboko korespondira sa mojim suštinskim vjerovanjima i vrijednostima koje su me vodile kroz život i teološki razvoj. Da bismo bili vjerni Hristovom pozivu i samoj prirodi Božijeg otkrivenja, koje se može shvatiti samo kao zajednički događaj, vjerujem da teologija treba da bude ekumenska – rekao je Jeftić, objavio je Svjetski savjet crkava.

On vjeruje da teologija mora da bude univerzalna.

– Ako je zaključana unutar zamišljenih granica, bilo akademskih ili crkvenih, teologija ne uspijeva da ponudi svoju službu svijetu čije je spasenje donio Hristos – rekao je on.