Košarac: Svi nivoi vlasti obezbijediće novac za rad Ekspertskog i Pravnog tima

22
Foto: FENA

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac poručio je danas da će nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH obezbijediti novac za rad i planirane aktivnosti Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

Košarac je na sastanku sa predsjedavajućim Ekspertskog tima Emirom Dizdarevićem naglasio da je usaglašen model finansiranja na način da Republika Srpska, Federacija BiH i nivo zajedničkih institucija BiH izdvoje po trećinu novčanih sredstava potrebnih za nastavak aktivnosti ovih radnih tijela u naredne dvije godine.

– Republika Srpska vodi odgovornu politiku i ohrabrujuća je činjenica da je u ovogodišnjem budžetu izdvojila milion KM za pomenute aktivnosti. Važno je i da imamo i konkretan prijedlog predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije kada je u pitanju izdvajanje sredstava sa ovog nivoa vlasti. Dobili smo uvjerenje i da će FBiH planirati novac za ove namjene. U potpunosti sam siguran da ćemo u dogovoru svih strana naći adekvatno rješenje – naglasio je Košarac.

Sagovornici su izrazili podršku zaključcima jučerašnjeg sastanka predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije sa članovima Koordinacionog tijela, Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

– Posebno podržavam inicijativu za održavanje sastanka Tegeltije i članova Koordinacionog tijela za Trgovsku goru sa premijerima Republike Srpske i FBiH. Dogovorili smo da sastanak u ovom formatu organizujemo u narednih 15 dana kako bismo razmotrili detalje u vezi sa finansiranjem i drugim pitanjima, te usaglasili rješenja na korist svih građana – poručio je Košarac.

Na današnjem sastanku razgovarano je o operativnom planu aktivnosti, sa fokusom na potrebu da se zatraži konkretna podrška i pomoć nadležnih tijela u EU u rješavanju predmetne problematike, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska članica EU, saopšteno je iz resornog ministarstva.

U vezi sa tim Košarac je najavio da će naredne sedmice zatražiti sastanak sa predstavnicima Delegacije EU u BiH, kako bi se, između ostalog, razgovaralo o zahtjevima koje je BiH uputila Pododboru za energetiku Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u vezi sa Trgovskom gorom.

– Od EU ćemo tražiti da nam pomogne u jačanju kapaciteta za ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini, nabavci opreme za minimalno dvije laboratorije, kao i u edukaciji ljudskih resursa kako bismo mogli odgovoriti na sporni izazov koji je pred nas stavila Hrvatska kao članica EU – naveo je on.

Istaknuto je i da je neophodno pokrenuti proceduru delineacije prekograničnih podzemnih voda, u skladu sa preporukama EU, imajući u vidu činjenicu da je rijeka Una granična rijeka između BiH i Hrvatske.

– Insistiraćemo na sastanku predstavnika nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH i Delegacije EU da budu obezbijeđeni dodatni resursi za pokretanje ove procedure, jer je to, između ostalog, obaveza Hrvatske kao članice EU – rekao je Košarac.

On je najavio i da će uputiti poziv za sastanak predsjedavajućem Konvencije o bezbjednosti zbrinjavanja istrošenog goriva i bezbjednosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, kako bi se na međunarodnom planu dodatno ukazalo na problematiku izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.

– Sastanak Konvencije zakazan je polovinom godine u Beču, a mi ćemo nastojati da u što skorijem vremenskom roku održimo sastanak sa predsjedavajućim ovog tijela kako bismo, pored dosadašnjih aktivnosti, još jednom obavijestili relevantne međunarodne strukture o našim argumentima i neprihvatljivosti namjere Hrvatske da izgradi odlagalište u neposrednoj blizini granice sa BiH – konstatovao je Košarac.

Predsjedavajući Ekspertskog tima izrazio je podršku planiranom modelu finansiranja, te je zajednički ocijenjeno da pitanje finansija ne smije biti prepreka za nastavak aktivnosti domaćih eksperata i pravnih stručnjaka u borbi protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

– Svi moramo dati maksimalan doprinos jer su zaštita zdravlja građana u 13 opština u slivu rijeke Une i očuvanje prirodne sredine nulti prioritet – naglasio je on.