Majkić: Nikakva nova institucija za migrantsku krizu ne dolazi u obzir

9
Foto: Klix.ba

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić izjavila je Srni da ne dolazi u obzir nikakvo novo odjeljenje u sastavu Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara koje najavljuje ministar bezbjednosti Selmo Cikotić i koje bi se bavilo migrantima.

– U okviru Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara već postoji Sektor za migracije, koji bi trebalo da se bavi planiranjem i sprovođenjem politike u oblasti migracija u BiH, te realizacijom i prihvatanjem državljana BiH po sporazumu o readmisiji. U okviru tog sektora je nadležnost o kojoj je riječ – rekla je Majkićeva.

Ona je istakla da je, osim toga, Služba za poslove sa strancima upravna organizacija koja je, operativnom samostalnošću u sastavu Ministarstva bezbjednosti, nosilac aktivnosti u rješavanju problematike migracija.

– Zadatak ove službe je da se prvenstveno bavi nadzorom i kontrolom kretanja i boravka stranaca u BiH. Formirati još jedno tijelo prosto je apsurdno, a pogotovo je apsurdno što bi bilo formirano na način da se ne osloni na institucije BiH nego da se naslanja na IOM, za koji smo i do sada konstatovali da ne znamo ni koliko je EU kroz to tijelo plasirala u BiH novca niti za šta je taj novac upotrijebljen niti kome se podnosi izvještaj – pojasnila je Majkićeva.

Ona je istakla da takve inicijative i prijedloge o osnivanju novih institucija i odjeljenja ne treba podržati.

– Bilo koja nova organizacija znači povlačenje dodatnih budžetskih sredstava. Ovo je samo priča da bi se taj sekretarijat finansirao iz sredstava IOM-a jer bi to poslije bila redovna budžetska stavka te institucije i redovna budžetska potražnja. To BiH ne treba – rekla je Majkićeva.

Ona je dodala da se tom inicijativom ministra bezbjednosti /u Savjetu ministara/ Selme Cikotića indirektno šalje poruka da će BiH i dalje ostati „parking-prostor za migrante“.

– Ne samo da neke snage u BiH imaju namjeru da zadrže ilegalne migrante u ovoj zemlji. S druge strane, i EU ima istu namjeru i njoj odgovora da migranti ostanu u BiH, da povremeno primi određeni broj od koga bi ona mogla imati koristi kao radne snage, a sve ono što joj ne bude trebalo da ostane na prostoru BiH. To je nekorektan odnos EU prema BiH, znajući u kakvom se stanju ona nalazi – konstatovala je Majkićeva.

Ona je poručila da migrante treba vratiti u zemlje njihovog porijekla.